PHỤ LỤC II DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN NINH, QUỐC PHÒNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Lưu

55 0 27/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
PHỤ LỤC II DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN NINH, QUỐC PHÒNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIDANH MỤC HÀNG HÓA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN NINH, QUỐCPHÒNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGDanh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất nhậpkhẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu. Nguyên tắcsử dụng danh mục này như sau:1. Các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4số này đều được áp dụng2. Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phânnhóm 6 số này đều được áp dụng.3. Các trường hợp ngoài mã 4 số và 6 số còn chi tiết đến mã 8 số thì chỉnhững mã 8 số đó mới được áp dụng.II. DANH MỤC CỤ THỂChương Nhóm PhânnhómMô tả mặt hàngChương 87 8702 Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe (Loạicó bọc thép không gắn vũ khí quân dụng, trừ dạng CKD). 8703 Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tôđua (Loại có bọc thép không gắn vũ khí quân dụng, trừ dạng CKD). 8704 Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa (Loại có bọc thép không gắn vũ khí quân dụng, trừ dạng CKD).Chương 88 8802 Phương tiện bay khác (ví dụ, trực thăng, máy bay); tầu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tầu bay trongquĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tầu vũ trụ (Chỉ áp dụng với loại máy bay, trực thăng không sử dụng trong hàng không dân dụng không có gắn trang thiết bị-vũ khí để chiến đấu).Chương 93 9304 Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 9307. 9304 00 90 - Loại khác (súng bắn sơn, súng bắn đạn sơn, súng bắn dây).Chương 32 3213 Chất màu dùng cho nghệ thuật hội họa, học đường hoặc sơn bảng hiệu, chất màu pha, màu trang trí và các loại màu tương tự ở dạng viên, tuýp, hộp, lọ, khay hay các dạng hoặc đóng gói tương tự. 3213 90 00 - Loại khác (đạn sơn).