PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC NHÓM TRANG THIẾT BỊ CHỈ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU LẦN ĐẦU (Ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ) Lưu

5 0 13/08/2010 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC NHÓM TRANG THIẾT BỊ CHỈ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU LẦN ĐẦU (Ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIDANH MỤC CÁC NHÓM TRANG THIẾT BỊ CHỈ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬPKHẨU LẦN ĐẦU(Ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chínhphủ)STT Trang thiết bị1 Hệ thống cung cấp nước các loại2 Hệ thống điều hòa và thông gió3 Hệ thống phòng cháy và chữa cháy4 Hệ thống xử lý rác và nước thải5 Hệ thống vận chuyển (thang máy)6 Hệ thống giặt là7 Hệ thống thiết bị bảo vệ8 Máy móc trang thiết bị y tế9 Máy rút tiền, thanh toán tiền tự động