PHỤ LỤC II CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

1135 55 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 76 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC II CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IICHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)1. Danh sách các chứng từ khai báoSTT Tên chứng từ1 Tờ khai hải quan điện tử đối với hàng nhập khẩu2 Tờ khai hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu3 Bản kê hóa đơn tổng4 Thông tin đăng ký Danh mục miễn thuế5 Thông tin Tờ khai vận chuyển hàng hóa6 Tờ khai bổ sung sau thông quan7 Tờ khai đưa hàng về bảo quản8 Tờ khai giải phóng hàng9 Tờ khai đưa hàng về địa điểm kiểm tra2. Chỉ tiêu thông tin khai báoSTTChỉ tiêu thông tinMô tả, ghi chúBảngmãMẫusố1Tờ khai điện tử nhập khẩu Khi thực hiện đăng ký trước thông tin hàng hóanhập khẩu.1.1 Số tờ khai Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số tờkhai.Lưu ý: cơ quan Hải quan và các cơ quan khác cóliên quan sử dụng 11 ký tự đầu của số tờ khai. Kýtự thứ 12 chỉ thể hiện số lần khai bổ sung.1.2 Số tờ khai đầu tiên Ô 1: Chỉ nhập liệu trong trường hợp lô hàng cónhiều hơn 50 dòng hàng hoặc các trường hợp phảitách tờ khai khác. Cách nhập như sau:(1)Đối với tờ khai đầu tiên: nhập vào chữ “F”;(2)Từ tờ khai thứ 2 trở đi thì nhập số tờ khai đầutiênÔ 2: Nhập số thứ tự của tờ khai trên tổng số tờ khaicủa lô hàng.Ô 3: Nhập tổng số tờ khai của lô hàng.221 STTChỉ tiêu thông tinMô tả, ghi chúBảngmã1.3 Số tờ khai TN-TXtương ứngChỉ nhập liệu ô này trong các trường hợp sau:(1) Trường hợp tái nhập của lô hàng tạm xuất thìnhập số tờ khai tạm xuất tương ứng.(2) Trường hợp nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địacủa lô hàng tạm nhập thì nhập số tờ khai tạm nhậptương ứng.(3) Người mở tờ khai tạm nhập và người mở tờkhai tái xuất phải là một.(4) Tờ khai ban đầu phải còn hiệu lực (trong thờihạn được phép lưu giữ tại Việt Nam).1.4 Mã loại hình Người nhập khẩu theo hồ sơ, mục đích nhập khẩucủa lô hàng để chọn một trong các loại hình nhậpkhẩu theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Tham khảo bảng mã loại hình trên websitewww.customs.gov.vnX1.5 Mã phân loại hàng hóa Nếu hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sauđây thì bắt buộc phải nhập mã tương ứng sau: “A”: Hàng quà biếu, quà tặng“B”: Hàng an ninh, quốc phòng“C”: Hàng cứu trợ khẩn cấp “D”: Hàng phòng chống thiên tai, dịch bệnh.“E”: Hàng viện trợ nhân đạo/Hàng viên trợ khônghoàn lại“F”: Hàng bưu chính, chuyển phát nhanh“G”: Hàng tài sản di chuyển “H”: Hàng hóa được sử dụng cho PTVT xuất nhậpcảnh“I”: Hàng ngoại giao“J”: Hàng khác theo quy định của Chính phủ“K”: Hàng bảo quản đặc biệtLưu ý: Chỉ sử dụng mã “J” trong trường hợp Chínhphủ có văn bản riêng. Hàng hóa thông thườngkhông chọn mã này.1.6 Mã hiệu phương thứcvận chuyểnCăn cứ phương thức vận chuyển để lựa chọn mộttrong các mã sau: “1”: Đường không222 STTChỉ tiêu thông tinMô tả, ghi chúBảngmã“2”: Đường biển (container)“3”: Đường biển (hàng rời, lỏng...)“4”: Đường bộ (xe tải)“5”: Đường sắt“6”: Đường sông“9”: KhácLưu ý: - Chọn mã tương ứng với phương thức vận chuyểnhàng nhập khẩu từ nước ngoài về cửa khẩu nhậpđối với trường hợp hàng đóng chung container vàokho CFS. Ví dụ: trường hợp hàng vận chuyểnđường biển đóng chung container chọn mã “3”.- Các trường hợp sử dụng mã “9”: 1. Vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng cácphương thức khác với các phương thức từ mã “1”đến mã “6”. Ví dụ: vận chuyển bằng đường ống,dây cáp,…2. Nhập khẩu tại chỗ; hàng nhập vào kho ngoạiquan. - Trường hợp hàng hóa mang theo người nhập cảnhqua đường hàng không, nhập mã “1”; trường hợpqua đường biển, nhập mã “3”.1.7 Phân loại cá nhân/tổchứcTùy theo tính chất giao dịch, chọn một trong cácmã sau:Mã “1”: Cá nhân gửi cá nhânMã “2”: Tổ chức/công ty gửi cá nhânMã “3”: Cá nhân gửi tổ chức/công tyMã “4”: Tổ chức/Công ty gửi tổ chức/công tyMã “5”: Khác1.8 Cơ quan Hải quan (1) Nhập mã Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khaihải quan theo quy định của pháp luật.Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xácđịnh mã Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai dựa trênđịa điểm lưu giữ hàng chờ thông quan. (2) Thamkhảo bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trênwebsite Hải quan: www.customs.gov.vnX223