PHỤ LỤC I DANH MỤC THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Lưu

32 0 26/11/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC I DANH MỤC THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IDANH MỤC THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆNPHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 củaBộ Thông tin và Truyền thông)Mã hàng Mô tả hàng hóa 1. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần số nằm trong khoảng từ 9 KHz đến 400 GHz và có công suất từ 60mW trở lên 1.1. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc di động mặt đất8517 61 00 -- Thiết bị trạm gốc thông tin di động (GSM, CDMA 2000-1x, W-CDMA FDD, DECT, PHS, hệ thống băng rộng)8517 11 00 -- Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)8517 12 00 -- Điện thoại di động mặt đất, thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất8517 18 00 -- Thiết bị điện thoại vô tuyến MF, HF, VHF, UHF dùng cho nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất8517 62 69 ---- Loại khác8517 62 99 ---- Loại khác8517 69 00 -- Loại khác8517 62 59 --- Loại khác Thiết bị thu phát vô tuyến điểm - điểm, điểm - đa điểm, thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ(trừ thiết bị trạm gốc), thiết bị truy nhập vô tuyến, bao gồm:8517 62 21 ---- Thiết bị định tuyến, thiết bị cổng8517 62 51 ---- Thiết bị mạng nội bộ không dây8517 62 92 ---- Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp/cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải 1.2. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá8525 50 00 - Thiết bị phát8525 60 00 - Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu 1.3. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá8525 50 00 - Thiết bị phát8525 60 00 - Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu8517 69 00 1.4. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)8526 10 90 1.5. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí) 1.6. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị di động dùngtrong hàng hải và hàng không)8517 18 00 -- Thiết bị đầu cuối người sử dụng8517 69 00 -- Thiết bị khuếch đại sóng vô tuyến điện trong trạm vệ tinh8517 61 00 -- Trạm thu phát vệ tinh 1.7. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)8526 91 10 --- Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải8526 10 10 -- Rađa hàng hải, bộ phát đáp rađa tìm kiếm và cứu nạn8517 18 00 -- Thiết bị thu phát vô tuyến hàng hải, thiết bị điện thoại vô tuyến MF, HF, UHF, VHF dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải8517 18 00 -- Thiết bị đầu cuối vệ tinh dùng cho nghiệp vụ hàng hải 1.8. Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh). 8517 18 00 -- Thiết bị điện thoại vô tuyến MF, HF, VHF, UHF dùng cho nghiệp vụ di động hàng không Thiết bị trợ giúp dẫn đường, và hạ cánh, bao gồm:8526 91 10 ---- Loại dùng trên máy bay dân dụng8526 91 90 --- Loại khác8526 10 90 -- Thiết bị rađa khác (dò tìm cho phòng không)8526 92 00 -- Dụng cụ thu phát điều khiển từ xa máy bay không người lái, mô hình máy bay, ...8517 62 99 ---- Loại khác8517 62 59 1.9. Thiết bị vô tuyến nghiệp dư 1.10. Thiết bị Rađa8526 10 10 -- Rađa loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng trên tàu thuyền đi biển8526 10 90 -- Loại khác 1.11. Thiết bị vô tuyến dẫn đường8526 91 10 ---- Thiết bị vô tuyến dẫn đường, loại dùng trên máy bay dân dụng, hoặc chuyên dụng cho tàu thuyền đi biển8526 91 90 ---- Loại khác 1.12. Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn8526 92 00 -- Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện, thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến điện8526 10 90 -- Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện8517 69 00 2. Thiết bị vi ba