Phụ lục I DANH MỤC TEM BƯU CHÍNH CẦN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Lưu

0 0 07/06/2011 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục I DANH MỤC TEM BƯU CHÍNH CẦN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục IDANH MỤC TEM BƯU CHÍNH CẦN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thôngtin và Truyền thông)Chương Nhóm Phân nhóm Mô tảChương 494907 00 20 Tem bưu chính Việt Nam (gồm cả tem khối – souvenir sheet, miniature sheet, block) mới phát hành, chưa sử dụng 4907 00 90 Thư nhẹ máy bay (Aerogramme), phong bì, bưu ảnh có in tem bưu chính Việt Nam (pre-stamped envelope, postcard) mới phát hành, chưa sử dụngChương 979704 00 10 Tem bưu chính các loại (gồm cả tem khối – souvenir sheet, miniature sheet, block) đã sử dụng hoặc chưa sử dụng trừ các loại tem bưu chính thuộc nhóm 4907. 9704 00 90 Phong bì ngày phát hành đầu tiên (first-day cover), Bưu ảnh có dán tem bưu chính được đóng nhật ấn hoặc dấu ngày phát hành đầu tiên (maximum cards), Tài liệu có minh hoạ bằng tem (sách tem, truyện tem)Vật phẩm có sử dụng tem bưu chính (chặn giấy, dây đeo chìa khoá ... )Tờ kỷ niệm (Commemorative sheet)