PHỤ LỤC I DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Lưu

106 3 28/01/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
PHỤ LỤC I DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IDANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI ĐỂLÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 củaBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)SốTTMã HS Tên phế liệuMô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng, mụcđích sử dụng1 0508 00 20Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống.- Mai, vỏ các loại động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống, như: vỏ sò, vỏ ốc, vỏ trai,... đã được loại bỏ phần thịt và các tạp chất khác, phơi khô (độ ẩm dưới 50%).- Nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ.2 2520 10 00 Thạch cao.- Thạch cao tổng hợp, hay Thạch cao FGD (flue gas desulphurization), là hợp chất canxi sunphát thu được từ quá trình khử lưu huỳnh trong khi thải từ lò đốt nhiên liệu hóa thạch.- Nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu, cấu kiện sử dụng trong ngành xây dựng.3 2618 00 00Xi hạt nhỏ (xi cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.- Xỉ dạng hạt được chế biến từ xỉ lò cao luyện gang, sắt, thép. Đáp ứng yêu cầu đối với vỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16-3:2011/BXD Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông, do Bộ Xây dựng ban hành.- Nhập khẩu để làm phụ gia sản xuất xi măng.4 3818 00 00Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng, hoặc các dạng tương tự.- Mảnh vỡ ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc dạng cục chứa không dưới 99% nguyên tố silic (Si).- Nhập khẩu để gia công thành nguyên liệu phục vụ sản xuất modun năng lượng mặt trời. 5 3915 10 10Phế liệu và mẩu vụncủa plastic (nhựa) từpolyme etylen (PE):Dạng xốp, không cứng.- Phế liệu nhựa nhập khẩu thuộc nhóm 3915 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu QCVN 32:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên vàMôi trường ban hành.- Nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm nhựa.6 3915 10 90Phế liệu và mẩu vụncủa plastic (nhựa) từpolyme etylen (PE):Loại khác.7 3915 20 10Phế liệu và mẩu vụncủa plastic (nhựa) từpolyme stylen (PS): Dạng xốp, không cứng.8 3915 20 90Phế liệu và mẩu vụncủa plastic (nhựa) từpolyme stylen (PS): Loại khác.9 3915 30 10Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Dạng xốp, không cứng.10 3915 30 90Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Loại khác.11 3915 90 00Phế liệu và mẩu vụntừ plastic (nhựa) khác.12 4707 10 00 Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặcbìa sóng, chưa tẩy trắng.- Phế liệu giấy hoặc bìa nhập khẩu thuộc nhóm4707 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu QCVN 33:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. - Nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất bột giấy, các sản phẩm giấy, bìa.13 4707 20 00Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ.14 4707 30 00Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từquá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự).15 4707 90 00Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phếliệu và vụn thừa chưa phân loại.16 5003 00 00Tơ tằm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế).- Tơ, kén phế phẩm được thu hồi từ quá trình ươm tơ, sản xuất sợi tơ.- Nhập khẩu để tận dụng sản xuất tơ, sợi, vải.17 7001 00 00Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu vàmảnh vụn khác; thuỷ tinh ở dạng khối.- Không có lẫn thủy tinh vụn hoặc thủy tinh phế liệu từ bao bì chứa hóa chất, thủy tinh từ bóng đèn hình máy thu hình, bóng đèn hình máy tính, bóng đèn huỳnh quang, bao bì thủy tinh và các loại thủy tinh hoạt tính khác.- Nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm thủy tinh.18 7204 10 00 Phế liệu và mảnh vụn của gang.- Phế liệu nhập khẩu thuộc nhóm 7204 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi