PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương) Lưu

1 0 27/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IDANH MỤC HÀNG HÓA CẤM KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁIXUẤT, CHUYỂN KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm2014 của Bộ Công Thương)Mã hàng Mô tả mặt hàngChương 28Chương 29 Các mặt hàng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất bảng 1 và bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy hóa học.Chương 39 3915 Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plasticChương 84 8418 Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.(Chỉ áp dụng đối với các loại có sử dụng dung môi chất lạnh C.F.C12 (R12) (tên hóa học là Dichlorodifluoromethane, công thức hóa học là CF2Cl2.)Lưu ý: Để biết thiết bị dùng loại dung môi chất lạnh nào thì xem cataloge của thiết bị,mục dung môi chất lạnh (Refrigerant). 8473 Bộ phận và phụ kiện đã qua sử dụng (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.69 đến 84.72.Chương 85 8507 Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, hình chữ nhật hoặc hình khác (kể cả hình vuông). 8507 10 Bằng axit - chì, loại dùng để khởi động động cơ piston (đã qua sử dụng) 8507 20 Ắc quy axit - chì khác (đã qua sử dụng)Ghi chú: Hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu thuộccác Chương 39, 84, 85 xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa và mã sốHS trong Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi theo danh mục các mặt hàng chịuthuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11năm 2013 của Bộ Tài chính.