PHỤ LỤC IA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VỆ SINH (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT) Lưu

8 0 13/02/2017 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC IA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VỆ SINH (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IAĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VỆ SINH15(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 02 năm2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)TTĐốitượnglấy mẫuChỉ tiêu thẩm traTần suất lấy mẫu tối đa theo xếphạng của Cơ sởHạng 1,2Hạng 3Hạng 4Số lượng mẫuvà mức giớihạn1Nước, nước đá- Đối với Cơ sở trong danh sách xuất khẩu EU: Coliforms, Escherichia coli, Enterococci, TPC ở 22oC, Clostridium perfringens (kể cả bào tử áp dụng đối với nước bề mặt).- Đối với Cơ sở trong danh sách xuất khẩu khác (ngoài EU): Coliforms và Escherichia coli (hoặc Coliforms chịu nhiệt).12tháng/lần6tháng/lầnTheothờihạncủaCơquankiểmtra- Nước: 01 mẫu lấy tại vòisử dụng;- Nước đá: 01 mẫu trong khođá.- Mức giới hạntheo Quy chuẩn của Bộ Y tế và Chỉ thị 98/83/EC (đối với cơ sở trong danh sách xuất khẩuvào EU).2Tay/găng tay công nhân, các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩmColiforms, Vibrio cholerae (chỉ áp dụng đối vớimẫu tay công nhân)12tháng/lần6tháng/lầnTheothờihạncủaCơquankiểmtra- 01 mẫu đại diện cho 1 nhóm tác nhântiếp xúc trực tiếp;- Mức giới hạn: Coliforms: KPH/100 cm2 ;Vibrio cholerae: KPH/100 cm2.Ghi chú: KPH: Không phát hiện.