Phụ lục I DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY (Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014) Lưu

19 1 19/03/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục I DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY (Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014)

Từ khóa : công bố hợp quy

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục IDANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆTHÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)TT TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TIÊU CHUẨN, QUYCHUẨN KỸ THUẬTÁP DỤNG1. Thiết bị đầu cuối1.1 Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuêbao)QCVN10:2010/BTTTTQCVN19:2010/BTTTTQCVN22:2010/BTTTTQCVN18:2010/BTTTT1.2 Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộngMáy di động GSM (Pha 2 và 2+)/Thiết bị đầucuối GSM (Pha 2 và 2+)QCVN12:2010/BTTTT Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băngtần 800 MHz (*)QCVN13:2010/BTTTTMáy di động CDMA 2000-1x băng tần 450MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băngtần 450 MHz (*)QCVN47:2011/BTTTTThiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMAFDDQCVN15:2010/BTTTT 1.3 Thiết bị đầu cuối xDSL QCVN22:2010/BTTTTTCVN 7189:20092. Thiết bị vô tuyến điện 2.1 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trongkhoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên2.1. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông1 1 tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đấtThiết bị trạm gốc thông tin di động GSM QCVN41:2011/BTTTTQCVN47:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA2000-1x (*)QCVN14:2010/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMAFDDQCVN16:2010/BTTTTQCVN18:2010/BTTTT Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dândụng 27 MHzQCVN23:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặcsong biên băng tần dân dụng 27 MHzQCVN25:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng tenliền dùng cho thoại tương tựQCVN37:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng tenrời dùng cho truyền số liệu (và thoại)QCVN42:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng tenrời dùng cho thoại tương tựQCVN43:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTT2 Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng tenliền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)QCVN44:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới1 GHz sử dụng truy nhập TDMAQCVN45:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới1 GHz sử dụng truy nhập FDMAQCVN46:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMAQCVN48:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMAQCVN49:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điềuchế trải phổ trong băng tần 2,4 GHzQCVN54:2011/BTTTTQCVN47:2011/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz QCVN65:2013/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD QCVN66:2013/BTTTTQCVN18:2010/BTTTTThiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thôngvận tảiQCVN75:2013/BTTTTQCVN18:2010/BTTTT3