PHỤ LỤC 5 DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu) Lưu

1 0 20/09/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
PHỤ LỤC 5 DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu)

Từ khóa : Tổ chức cấp C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC 5DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của BộCông Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thươngmại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu)STT Tên đơn vị Mã số1 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội 012 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tp. Hồ Chí Minh 023 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng 034 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai 045 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng 056 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Dương 067 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu 078 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn 089 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh 0910 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai 7111 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình 7212 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thanh Hoá 7313 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Nghệ An 7414 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang 7515 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Cần Thơ 7616 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương 7717 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Trị Thiên 7818 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Khánh Hoà 8019 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Tĩnh 8520 Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Ninh Bình 8621 Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội 311