Phụ lục 04 DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lưu

20 1 12/02/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 04 DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 04DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG DÙNGTRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN(Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Tất cả các mặt hàng năm trong Danh mục này khi nhập khẩu phải đáp ứngđủ các điều kiện sau:Đối với sản phẩm hoàn chỉnh: Phải thực hiện đăng ký lưu hành tại ViệtNam hoặc phải được chứng nhận hợp quy trước khi nhập khẩu.Đối với nguyên liệu: Phải có giấy xác nhận về chất lượng đáp ứng yêu cầunêu trong tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã công bố và không chứa cácchất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể một trong các giấy tờsau:a) Phiếu kiểm nghiệm đạt chất lượng của nhà sản xuất đã được chứng nhậnGMP.b) Giấy chứng nhận chất lượng cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.c) Phiếu kiểm nghiệm đạt chất lượng của đơn vị kiểm nghiệm độc lập nướcxuất khẩu.d) Đối với trường hợp lô nguyên liệu chưa có các giấy tờ trên, cơ sở nhậpkhẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng với Tổng cục Thủy sản và phải đượcTổng cục thủy sản chứng nhận chất lượng trước khi thông quan.TT Thành phần Điều kiện bổ sung1 Zeolite SiO2 ≥ 70%2 Dolomite CaMg(CO3)2 ≥ 80%3 Bột đá vôi CaCO3 ≥ 90%4 Calcium Hypochlorite Ca(OCl)2 ≥ 65%5 BKCBenzalkonium Chloride hay alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride ≥ 50%6 Các hợp chất Iodine Nồng độ Iodine ≥ 10% 7 Protectol GDA Glutaraldehyde ≥ 50%8Chất diệt cá tạp: Cây bãtrà (Tea seed meal)Saponin ≥ 12%, chỉ dẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng9Nguyên liệu khác để sảnxuất sản phẩm xử lý, cảitạo môi trường nuôitrồng thủy sản đang đượcphép lưu hànhCó ngành nghề sản xuất sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường hoặc có Hợp đồng bán cho nhà sản xuất có ngành nghề sản xuất sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản