Phụ lục 01 DANH MỤC CÁC LOÀI THUỶ SẢN CẤM XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lưu

190 9 12/02/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Phụ lục 01 DANH MỤC CÁC LOÀI THUỶ SẢN CẤM XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 01DANH MỤC CÁC LOÀI THUỶ SẢN CẤM XUẤT KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn)TT Tên tiếng Việt Tên khoa học1 Trai ngọc Pinctada maxima2 Cá cháy Macrura reevessii3 Cá còm Notopterus chitala4 Cá anh vũ Semilabeo notabilis5 Cá hô Catlocarpio siamensis6 Cá chìa vôi sông Crinidens sarissophorus7 Cá cóc Tam Đảo Paramesotriton deloustali8 Cá tra dầu Pangasianodon gigas9 Cá ông sư Neophocaena phocaenoides10 Cá heo vây trắng Lipotes vexillifer11 Cá heo Delphinidae spp.12 Cá voi Balaenoptera spp.13 Cá trà sóc Probarbus jullieni14 Cá rồng Scleropages formosus15 Bò biển/cá ông sư Dugong dugon16 Rùa biển Cheloniidae spp.17 Bộ san hô cứng Stolonifera18 Bộ san hô xanh Helioporacea19 Bộ san hô đen Antipatharia20 Bộ san hô đá Scleractinia21 Rùa da Dermochelys coriacea22 Đồi mồi dứa Lepidochelys olivacea23 Đồi mồi Eretmochelys imbricata1 24 Quản đồng Caretta caretta25 Rùa hộp ba vạch (Rùa vàng) Cuora trifasciata26 Rùa hộp trán vàng miền Bắc Cuora galbinifrons27 Rùa trung bộ Mauremys annamensis28 Rùa đầu to Platysternon megacephalum29 Họ Ba ba Trionychidae30 Giải khổng lồ Pelochelys cantorii31 Giải Sin-hoe (Giải Thượng Hải) Rafetus swinhoei32 Cá Lợ thân thấp Cyprinus multitaeniata 33 Cá Chép gốc Procypris merus 34 Cá mè Huế Chanodichthys flavpinnis35 Các loài cá dao Pristisdae spp.Ghi chú: Trong Danh mục này, tên gọi chính thức của loài là tên khoa học (Latin). Tên phổ thông tiếng Việt chỉ có giá trị tham khảo.2