Phân biệt thép hình chữ C và thép hình chữ U Lưu

86 0 22/05/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Doanh nghiệp hiện tại có 1 lô hàng nhập khẩu thép hình chữ C không hợp kim, nhưng khi tra trên biểu thuế không có mã thép hình chữ C. DN định áp mã vào loại khác: 72169900 có được không? Có thông tin là thép hình chữ C chính là thép hình chữ U, cho hỏi có công văn nào quy định thép hình chữ U và thép hình chữ C là một không ạ?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18919:Doanh nghiệp hiện tại có 1 lô hàng nhập khẩu thép hình chữ C không hợp kim, nhưngkhi tra trên biểu thuế không có mã thép hình chữ C. DN định áp mã vào loại khác:72169900 có được không? Có thông tin là thép hình chữ C chính là thép hình chữ U,cho hỏi có công văn nào quy định thép hình chữ U và thép hình chữ C là một không ạ?Ngày gửi: 22/05/2017 - Trả lời: 05/06/2017Tên doanh nghiệp: Công ty CP tập đoàn Thành LongĐịa chỉ: Hưng yên - Email : vutrang.xnk.thanhlong@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Về phân loại mã HS hiện nay, Công ty có thể tham khảo Danh mục hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày1/7/2015 của Bộ Tài chính; 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèmtheo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kẻm Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày01/09/2016 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.Đối với mặt hàng là thép hình chữ C, không hợp kim, Công ty có thể tham khảo mãHS thuộc nhóm 7216 “Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình”. Biểuthuế XNK ban hành kẻm Nghị định số 122/2016/NĐ-CP có định danh rõ và cụ thể mãHS chi tiết cho các loại thép hình không hợp kim như: Hình chữ U, I, H, L...Đối vớithép không hợp kim hình chữ C, không có định danh rõ trên Biểu thuế, Công ty có thểxác định vào loại “Góc, khuôn và hình khác....), tuỳ theo loại chưa gia công, hoặc loạiđã được gia công, mức độ gia công cụ thể để xác định mã HS theo thực tế hàng hoánhập khẩu.Lưu ý:Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thờiđiểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếucó) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quảkiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phântích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhậpkhẩu đó.Về các tiêu chí xác định thép hình chữ U và thép hình chữ C, công ty tham khảo cáctiêu chuẩn kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành để thực hiện.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng kýtờ khai để được hướng dẫn cụ thể.1