Nộp thuế cho tiêu hủy nguyên liệu gia công Lưu

93 2 09/05/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Công ty hoạt động loại hình gia công. Khi tiến hành tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm.. thì có phải nộp thuế số nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm này không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18825:Công ty hoạt động loại hình gia công. Khi tiến hành tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phếliệu, phế phẩm.. thì có phải nộp thuế số nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm nàykhông?Ngày gửi: 09/05/2017 - Trả lời: 12/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đức YênĐịa chỉ: Khu Công nghiệp Quang MInh - Email : huyduoi1976@yahoo.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:“Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm;máy móc, thiết bị thuê, mượn2. Các hình thức xử lý Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng giacông, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bịthuê, mượn để gia công được thực hiện như sau:…đ) Tiêu huỷ tại Việt Nam.3. Thủ tục hải quana) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máymóc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủtục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại ViệtNam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tưnày.…d) Tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam:d.1) Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu,vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, trong đónêu rõ hình thức, địa điểm tiêu huỷ. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việctiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;d.2) Cơ quan hải quan giám sát việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩmtheo nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá tuân thủ pháp luật của tổ chức, cánhân.1 Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên, tổ chức, cá nhân tự chịutrách nhiệm tổ chức việc tiêu hủy, cơ quan hải quan không thực hiện giám sát”.Căn cứ điểm e và điểm f mục 8 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của BộTài chính quy định:“8. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công chothương nhân nước ngoài; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấthàng hóa xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất,Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau (điều 64).f) Về việc giám sát tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d.2 khoản 3 điều 64Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Riêng việc tiêu huỷ máy móc thiết bị, nguyên liệu đốivới các loại hình gia công và doanh nghiệp chế xuất cơ quan hải quan giám sát trựctiếp (trừ đối với trường hợp doanh nghiệp ưu tiên)”.Như vậy, thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, phế liệu, phế phẩm thực hiện theo quy định tạiđiểm d khoản 3 điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và phải thực hiện theo đúngquy định về môi trường nói trên. Cơ quan hải quan sẽ giám sát trực tiếp việc tiêu hủynguyên liệu của công ty (trừ trường hợp công ty là doanh nghiệp ưu tiên). Theo đó,quy định trên không quy định công ty phải nộp thuế cho số nguyên liệu, phế liệu, phếphẩm tiêu huỷ.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2