Mẫu số 31/BKCT/GSQL BẢNG KÊ SỐ HIỆU CONTAINER XUẤT KHẨU (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

8427 1226 20/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Mẫu số 31/BKCT/GSQL BẢNG KÊ SỐ HIỆU CONTAINER XUẤT KHẨU (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 31/BKCT/GSQLTÊN DOANH NGHIỆPBẢNG KÊ SỐ HIỆU CONTAINER XUẤT KHẨU1. Tờ khai xuất khẩu số:…..2. Bảng kê số hiệu container xuất khẩuSTT Số container Số seal Ghi chú123...ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP(ký tên, đóng dấu)397