Mẫu số 25/DMXK-CFS/GSQL DANH MỤC HÀNG HÓA ĐÓNG GHÉP CHUNG CONTAINER XUẤT KHẨU (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

1140 47 20/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Mẫu số 25/DMXK-CFS/GSQL DANH MỤC HÀNG HÓA ĐÓNG GHÉP CHUNG CONTAINER XUẤT KHẨU (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Từ khóa : hàng chung container

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 25/DMXK-CFS/GSQLTÊN KHO CFS CHI CỤC HẢI QUAN ……….DANH MỤC HÀNG HÓA ĐÓNG GHÉP CHUNG CONTAINER XUẤT KHẨUTT Tên hàngLượnghàngSố, ngày tờkhai xuấtkhẩu hoặc vậnđơn hàngnhậpChi cục hảiquan đăng kýtờ khai hoặchãng tàuNgày nhập khoTênphươngtiện XCCửa khẩu xuấtSố hiệu cont,kiện/chì vận tải/chìhải quan12345678910Xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kho CFS(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Xác nhận của Hải quan quản lý CFS(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công chức)390 Mẫu số 26/NXT-CFS/GSQLTÊN KHO CFSBÁO CÁO HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT, TỒN KHO CFSTT Tên hàngNhập kho Xuất kho Tồn khoSốlượngSố, ngày tờ khai xuấtkhẩu hoặc vận đơnhàng nhậpChi cục hải quanđăng ký tờ khaihoặc hãng tàuNgày xuấtkhoTên phươngtiện XCCửa khẩuxuấtSố lượng Số ngàytồn12345678910 DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCHVỤ KHO CFS(Ký tên, đóng dấu)391