Mẫu số 21/BKTrC/GSQL BẢN KÊ HÀNG HÓA ĐÓNG TRONG CONTAINER TRUNG CHUYỂN Lưu

146 4 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Mẫu số 21/BKTrC/GSQL BẢN KÊ HÀNG HÓA ĐÓNG TRONG CONTAINER TRUNG CHUYỂN

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 21/BKTrC/GSQL BẢN KÊ HÀNG HÓA ĐÓNG TRONG CONTAINER TRUNG CHUYỂN(Bản Hải quan lưu)1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ trung chuyển:2. Phương tiện vận tải: - Tên, số hiệu, chuyến ……………………….. …………………………………………………………. - Ngày nhập cảnh: ……/…..…/………. - Cảng dỡ hàng…………………………..………………………………………………………………SỐTTI- PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNGIII- PHẦN KÊ KHAI HÀNGXUẤT CẢNGIV-XÁCNHẬN CỦAHẢI QUANCK NHẬPSố vận đơnTổng sốcontSố hiệu, loại cont,số seal hãng tàuQuy cách vàtrọng lượng (kgs)Chủng loạihàngTên, địa chỉ chủhàngTên PTVTNgày xuấtcảnhKý tên,đóngdấu(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12)…..…..Ngày ….. tháng ….. năm ….. (ký tên, đóng dấu)Một số lưu ý về cont hàng hóa(như: hàng đã được gia cố,đóng gói lại,…):383 II- XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CK NHẬP (8) Tổng số conts nhập:…………….. ...... ; trong đó: - Loại 20’: - Loại 40’: - Loại khác: V- THANH KHOẢN CỦA HQ CKNHẬP (13)Tổng số conts xuất:…………….. …..; trong đó: - Loại 20’: - Loại 40’: - Loại khác:Ghi chú: - Cột (6): Ghi loại hàng hóa chung nhất, ví dụ: hàng văn phòng phẩm, tạp hóa, mỹ phẩm, dược phẩm,…- Cột (8), (12), (13) công chức hải quan ký tên, đóng dấu công chức;384 Mẫu số 21/BKTrC/GSQLBẢN KÊ HÀNG HÓA ĐÓNG TRONG CONTAINER TRUNG CHUYỂN(Bản người khai hải quan lưu)1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ trung chuyển:2. Phương tiện vận tải: - Tên, số hiệu, chuyến ……………………….. …………………………………………………………. - Ngày nhập cảnh: ……/…..…/………. - Cảng dỡ hàng…………………………..………………………………………………………………SỐTTI- PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNGIII- PHẦN KÊ KHAI HÀNGXUẤT CẢNGIV-XÁCNHẬN CỦAHẢI QUANCK NHẬPSố vận đơnTổng sốcontSố hiệu, loại cont,số seal hãng tàuQuy cách vàtrọng lượng (kgs)Chủng loạihàngTên, địa chỉ chủhàngTên PTVTNgày xuấtcảnhKý tên,đóngdấu(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12)…..…..Ngày ….. tháng ….. năm ….. (ký tên, đóng dấu)Một số lưu ý về cont hàng hóa(như: hàng đã được gia cố,đóng gói lại,…):385