Mẫu số 02/BKHĐ/GSQL BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

6717 669 20/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Mẫu số 02/BKHĐ/GSQL BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 02/BKHĐ/GSQLTÊN DOANH NGHIỆPBẢNG KÊ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU,NHẬP KHẨU1. Người bán:...(ghi cụ thể tên, địa chỉ và mã số thuế nếu có)2. Người mua:....(ghi cụ thể tên, địa chỉ và mã số thuế nếu có)3. Danh mục hóa đơn thương mại:STT Số hóa đơn (InvoiceNo.)Ngày hóađơnTrị giá hóa đơn(nguyên tệ)Ghi chú12...Tổng trị giá hóa đơnĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)359