Kiểm tra cơ sở gia công của DNCX Lưu

33 0 01/04/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Theo cách hiểu của DN từ các quy định trên thì Hải Quan sẽ kiểm tra cơ sở gia công vào thời điểm nhận được công văn xin thanh lý Hợp đồng gia công & sẽ duyệt thanh lý HDGC. Vậy, Hải quan có cần kiểm tra cơ sở gia công lần đầu của DNCX hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18640:Công ty tôi là DNCX nhận gia công của DN nội địa và là gia công lần đầu. Theo tiết a,khoản 1, điều 56, Thông tư số 38/2015/TT-BTC: "a. Trách nhiệm của tổ chức, cánhân : a) Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu cho Chi cục Hảiquan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 58 Thông tư này (dướiđây viết tắt là Chi cục Hải quan quản lý) thông qua Hệ thống theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. Riêng đối với doanh nghiệpchế xuất không phải thực hiện thông báo này”. Như vậy, công ty chúng tôi không cầnthực hiện bất kỳ thông báo nào tới Hải Quan.Theo điểm a, khoản 1, Điều 57, Thông tư số 38/2015/TT-BTC: "a. Các trường hợpkiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; năng lực gia công, sản xuất: a)Tổ chức cá nhân thực hiện hợp đồng gia công lần đầu; " . Hải Quan sẽ kiểm tra cơ sởgia công đối với cty chúng tôi vì gia công lần đầu.Khi kết thúc hợp đồng gia công, công ty chúng tôi nộp hồ sơ xin thanh lý hợp đồng giacông & xử lý phế liệu dư thừa theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL và xử lý phế liệu,phế phẩm đúng luật định. Theo cách hiểu của DN từ các quy định trên thì Hải Quan sẽkiểm tra cơ sở gia công vào thời điểm nhận được công văn xin thanh lý Hợp đồng giacông & sẽ duyệt thanh lý HDGC. Vậy, Hải quan có cần kiểm tra cơ sở gia công lầnđầu của DNCX hay không? - Nếu cần kiểm tra thì kiểm tra vào thời điểm nào khiDNCX không cần thông báo HĐGC theo khoản 1, điều 56? Ngày gửi: 01/04/2017 - Trả lời: 07/04/2017Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Hà Nội - Email : tranthithuphuong.81@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm a khoản 1 điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 56. Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữnguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhâna) Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu cho Chi cục Hải quan nơidự kiến làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 58 Thông tư này (dưới đây viếttắt là Chi cục Hải quan quản lý) thông qua Hệ thống theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQLPhụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. Riêng đối với doanh nghiệp chế xuấtkhông phải thực hiện thông báo này”.Căn cứ khoản 2 điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:1 “Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địagia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khácgia công...2. Hàng hoá do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa:a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóaở nước ngoài;b) DNCX không phải làm tục hải quan khi nhận nguyên liệu, vật tư từ nội địa để giacông và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa”.Theo các quy định trên, khi DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa thì DNCXkhông phải thực hiện thủ tục hải quan. Do đó, DNCX không phải thực hiện thủ tụcthông báo cơ sở sản xuất và phương án xử lý nguyên liệu vật tư dư thừa, phế liệu, phếphẩm; máy móc thiết bị thuê mượn theo mẫu 17/XL-HĐGC/GSQL. Đồng thời, cơquan hải quan sẽ không kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy định tại điểm a khoản 1 điều57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.Doanh nghiệp nội địa đặt gia công thực hiện thông báo phương án xử lý nguyên liệuvật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm; máy móc thiết bị thuê mượn; làm thủ tục hải quanvà báo cáo quyết toán theo quy địnhĐề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2