Khai số quản lý nội bộ doanh nghiệp trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ Lưu

467 0 28/04/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
1 tờ khai nhập tại chỗ của chúng tôi đối ứng với 2 tờ khai xuất khẩu tại chỗ. Nhưng trên ô số quản lý nội bộ chỉ có thể thể hiện được 1 số tờ khai. Vậy tờ khai đối ứng thứ 2 công ty chúng tôi sẽ thể hiện như thế nào khi khai báo hải quan cho tờ khai nhập khẩu tại chỗ nêu trên

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18787:Chúng tôi là công ty chế xuất hiện đang làm thủ tục XNK tại chỗ. 1 tờ khai nhập tạichỗ của chúng tôi đối ứng với 2 tờ khai xuất khẩu tại chỗ. Nhưng trên ô số quản lý nộibộ chỉ có thể thể hiện được 1 số tờ khai. Vậy tờ khai đối ứng thứ 2 công ty chúng tôisẽ thể hiện như thế nào khi khai báo hải quan cho tờ khai nhập khẩu tại chỗ nêu trên Ngày gửi: 28/04/2017 - Trả lời: 08/05/2017Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AUREOLE BCDĐịa chỉ: LO D5 KCN PHUC DIEN-CAM PHUC-CAM GIANG-HAI DUONG- Email :hoang.vipvn@gmail.com- Căn cứ khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quyđịnh: “ 5. Thủ tục hải quan a)…. b) Trách nhiệm của người nhập khẩu: b.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trongđó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộcủa doanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy ; Trường hợp của Công ty nêu, đề nghị công ty rà soát lại lý do có 01 tờ khai nhập lạiđối ứng với 2 tờ khai xuất tại chỗ nên không thể hiện được 2 số tờ khai tại ô số quản lýnội bộ. Nếu thật sự phát sinh trường hợp đã nêu và không nhập được 02 số tờ khai nhưđã nêu là do vận hành của Hệ thống Vnaccs, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cụcHải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.1