Khai sai mã HS và đã thông quan bị xử phạt như thế nào Lưu

37 0 17/03/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Công ty đã hỏi cơ quan hải quan để làm đơn sửa tờ khai để khỏi đóng thuế. Nhân viên hải quan nói làm thì lâu và bị phạt hành chính, bị thay đổi luồng. Xin cho cty hỏi mức phạt ra sao và nếu doanh nghiệp đang luồng vàng thì thay đổi như thế nào?

Từ khóa : khai sai mã HS

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18564:Chúng tôi là công ty buôn bán phụ gia thức ăn chăn nuôi. Vừa qua, Công ty có nhập 1lô hàng và đã được thông quan, bình thường hàng mua thuế nhập khẩu 0% nhưngkiểm tra lại thì thấy mình khai sai thuế nhập khẩu lô này nên bị thu thuế là 3%. Côngty đã hỏi cơ quan hải quan để làm đơn sửa tờ khai để khỏi đóng thuế. Nhân viên hảiquan nói làm thì lâu và bị phạt hành chính, bị thay đổi luồng. Xin cho cty hỏi mứcphạt ra sao và nếu doanh nghiệp đang luồng vàng thì thay đổi như thế nào? Ngày gửi: 17/03/2017 - Trả lời: 29/03/2017Tên doanh nghiệp: CTY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG SÀI GÒNĐịa chỉ: 32/47 bùi đình túy, phường 12, quận bình thạnh, tphcm - Email:lehuulong207@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Tờ khai đã thông quan và Công ty tự phát hiện khai sai về thuế thuộc trường hợpphải khai báo bổ sung hồ sơ quan hải quan theo quy định điểm b hoặc điểm đ khoản 1,Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính: “Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan1. Các trường hợp khai bổ sung:a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phânluồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trựctiếp hồ sơ hải quan;b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quanthì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quannhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanhtra;c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sauthời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khithông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế,pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyếtđịnh kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mớiphát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theoquy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khikiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật vềthuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.1 Việc khai bổ sung theo quy định tại điểm b, điểm d khoản này chỉ được thực hiện đốivới hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuthuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutheo giấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hànghóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu”. 1. Trong trường hợp Công ty thực hiện khai bổ sung theo điểm b khoản 1, Điều20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì không bị xửphạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị địnhsố 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh 127/2013/NĐ-CP và Khoản 3 điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày20/10/2016 của Bộ Tài chính: + Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chínhphủ quy định: 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: “Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực hải quan 3. Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quyđịnh của pháp luật. 4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị địnhnày nhưng số tiền thuế chênh lệch không quá 500.000 đồng đối với trường hợp viphạm do cá nhân thực hiện hoặc 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do tổchức thực hiện.+ Khoản 3 điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính quyđịnh: Điều 4. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcHải quan “...3. Quy định tại khoản 3 điều 5 Nghị định được áp dụng đối với các trườnghợp sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan được quy định tại điểm a, điểm bkhoản 1 điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. 2. Trong trường hợp Công ty thực hiện khai bổ sung theo điểm d khoản 1,Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính sẽ bị xemxét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Nghị địnhsố 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ: ...5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: “ Điều 8. Vi phạm quy định về khai thuế2 Người nộp thuế có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặctăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế,tiền chậm nộp theo quy định còn bị xử phạt như sau: 1. Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn,không thu thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế đối với một trong cáchành vi vi phạm sau: a) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế quá60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày thông quan hàng hóa nhưng trước khi cơ quan hảiquan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra; b) Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chấtlượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩunhưng người nộp thuế đã tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thời Điểmcơ quan hải quan kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan và trước thời Điểm thông quanhàng hóa…..” Trong trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định dẫn trên, hànhvi vi phạm của Công ty sẽ được ghi nhận trên Chương trình xử phạt vi phạm hànhchính của cơ quan hải quan. Hệ thống Quản lý rủi ro sẽ tự động cập nhật phân tích cácthông tin vi phạm (số lần vi phạm, mức độ vi phạm…) và các thông tin khác có liênquan đến doanh nghiệp theo các tiêu chí rủi ro, đánh giá và tự phân luồng tờ khai đốivới doanh nghiệp. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiếnđăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.3