Khai bổ sung thêm Invoice khi hàng hóa đã giải phóng. Lưu

48 0 19/04/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
công ty phát hiện khai thiếu sót 1 invoice về số lượng và trị giá mặt hàng, số lượng kiện hàng và tổng trọng lượng hàng không thay đổi nhưng hàng hóa đã qua khu vực giám sát và còn trong thời hạn 60 ngày khai sửa đổi bổ sung.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18736:Công ty có nhập khẩu lô hàng là chất màu hữu cơ tổng hợp. Đến nay công ty phát hiệnkhai thiếu sót 1 invoice về số lượng và trị giá mặt hàng, số lượng kiện hàng và tổngtrọng lượng hàng không thay đổi nhưng hàng hóa đã qua khu vực giám sát và còntrong thời hạn 60 ngày khai sửa đổi bổ sung. Vậy trường hợp này công ty xin khai báothêm dòng hàng về lượng hàng và trị giá để nộp thêm phần thuế suất còn thiếu của lôhàng có được không? Ngày gửi: 19/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH YKK VIỆT NAMĐịa chỉ: - Email : Hieuckt@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định: “Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan 1. Các trường hợp khai bổ sung: b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quanthì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quannhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanhtra;” Căn cứ Điểm a.2 Khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định: “3. Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan a) Trách nhiệm người khai hải quan: a.2) Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm b, điểm c,điểm d khoản 1 Điều này: a.2.1) Đối với những chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thôngquan quy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quankhai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đếnviệc khai bổ sung qua Hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp); a.2.2) Đối với những chỉ tiêu thông tin khác, người khai hải quan nộp văn bản đềnghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư nàyvà 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung”. Đối chiếu quy định trên, trường hợp của Công ty khai bổ sung thêm dòng hàng, sốlượng tính thuế, trị giá tính thuế thuộc các chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổsung sau thông quan quy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông1 tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015. Do vậy, Công ty có thể thực hiện khai báo bổsung sau thông quan trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổsung qua Hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp) theo quy định tại điểm a.2.1, Khoản3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính dẫn trên. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2