Hủy tờ khai luồng đỏ đã thông quan quá 15 ngày chưa vào khu vực giám sát Lưu

53 0 08/03/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Sau khi tờ khai đã thông quan công ty chúng tôi có gặp trục trặc với hãng vận tải nên chưa thể xuất hàng đi được. Sau 30 ngày kể từ ngày tờ khai thông quan, bên chúng tôi với làm việc xong với hãng vận tải và đưa hàng vào khu vực giám sát hải quan

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18491:Công ty mở tờ khai theo loại hình B13 luồng đỏ. TK đã kiểm hóa và thông quan trongthời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai. Sau khi tờ khai đã thông quan công tychúng tôi có gặp trục trặc với hãng vận tải nên chưa thể xuất hàng đi được. Sau 30ngày kể từ ngày tờ khai thông quan, bên chúng tôi với làm việc xong với hãng vận tảivà đưa hàng vào khu vực giám sát hải quan. Hải quan tại khu vực giám sát yêu cầucông ty chúng tôi phải hủy TK nói trên vì đã quá 15 ngày kể từ ngày thông quan, hànghóa chưa được đưa vào khu vực giám sát theo điểm a khoản 1 điều 22 Thông tư 38.“Điều 22. Hủy tờ khai hải quan1. Các trường hợp hủy tờ khai: a) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai,hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩunhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;b) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan khôngxuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quanhải quan kiểm tra; c) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khaihải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơquan hải quan kiểm tra; ...Ngày gửi: 08/03/2017 - Trả lời: 13/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Geodis Wilson Việt NamĐịa chỉ: KCN Nomura, An Dương,Hải Phòng - Email : bo.nguyen@geodis.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh: “Điều 22. Hủy tờ khai hải quan1. Các trường hợp hủy tờ khai:a) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm trathực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩuchưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;b) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan khôngxuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quanhải quan kiểm tra;c) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuấttrình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan hải quan kiểmtra;d) Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan”:1 Trường hợp của công ty nêu thuộc trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khaimà hàng hóa xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất chodù là hàng miễn kiểm tra hoặc hàng kiểm tra.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2