Hướng dẫn Thủ tục cấp C/O - Trang đọc thử Lưu

2046 261 19/07/2018 Đăng bởi : Admin 11 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Bộ Công thương là cơ quan quy định chi tiết việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các tổ chức khác thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Bình luận

Thông tin bài viết

TÀI LIỆUHƯỚNG DẪN THỦ TỤCXIN CẤP C/O    Biên tập: Phòng phát hành sách (Trực thuộc Thư Viện Xuất Nhập Khẩu)http://thuvienxuatnhapkhau.vn #TựhọcXuấtnhậpkhẩu# 3 CÁCH THỨC ĐẶT SÁCH #Comment hoặc #Inbox trực tiếp tại đây: https://www.facebook.com/thuvienxuatnhapkhau.vn Thanh toán khi nhận sách (#ship_CoD) #Free_ship toàn quốc bằng dịch vụ Viettel post. ------------------------------------------------ Hotline: 0919 27 6887 Các bạn ở gần có thể xem sách trực tiếp tại: số 749 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội (vui lòng liên hệ trước khi đến) Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2018. All Rights Reserved 13CHUYÊN ĐỀ 1: QUY TẮC XUẤT XỨ 7.2. QUY TẮC XUẤT XỨ – ROO Quy tắc xuất xứ (Rules of origin) là tập hợp các tiêu chí cần thiết nhằm đảm bảo xác định được nguồn gốc của hàng hóa. Có 2 loại quy tắc xuất xứ chính, được phân chia theo mục đích áp dụng: 7.2.1. Quy tắc xuất xứ không ưu đãi (Non-preferential Rules of Origin) Là các quy định về xuất xứ trong các trường hợp áp dụng các biện pháp thương mại không ưu đãi như đối xử tối huệ quốc (MFN), chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, hạn chế số lượng hay hạn ngạch thuế quan, mua sắm chính phủ và thống kê thương mại. Quy tắc xuất xứ này không được hưởng các ưu đãi về thuế quan. 7.2.2. Quy tắc xuất xứ ưu đãi (Preferential Rules of Origin) Là các quy định về xuất xứ áp dụng cho hàng hóa có cam kết hoặc thỏa thuận ưu đãi về thuế quan và ưu đãi về phi thuế quan. Quy tắc xuất xứ này tập hợp các tiêu chí được thiết kế nhằm đảm bảo hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan FTA nếu tuân thủ các quy định về xuất xứ áp dụng với hàng hóa trong FTA đó. Hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ ưu đãi sẽ được cấp C/O ưu đãi hoặc Tự chứng nhận xuất xứ ưu đãi – là căn cứ pháp lý quan trọng nhất để được hưởng ưu đãi thuế quan FTA, từ đó sẽ kích thích việc tìm kiếm và sản xuất nguyên phụ liệu, hàng hóa trong phạm vi FTA, kích thích đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên FTA để thụ hưởng lợi ích mà FTA mang lại. QUY TẮC XUẤT XỨƯu đãi(về thuế quan, phi thuế quan)Đơn phương (GSP)Song phương (VJFTA, VKFTA, VCFTA)Đa phương (ATIGA, ASEAN+, TPP, RCEP)Không ưu đãi(về MFN, tự vệ, hạn ngạch...)