Hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu tờ khai loại hình A12 Lưu

90 0 18/05/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Công ty có 33 tờ khai loại hình A12 đều nhập ngày 10/09/2014, tất cả các NVL của tờ khai này công ty đều sản xuất và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18863:1. Công ty có 33 tờ khai loại hình A12 đều nhập ngày 10/09/2014, tất cả các NVL củatờ khai này công ty đều sản xuất và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Theo điều 114,Thông tư số 38/2015/TT-BTC, " c.2) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tưđể sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưasố nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sảnphẩm (thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hànghóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuấtkhẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hải quan hànghóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế)”Đối với 1 tờ khai nhập khẩu NVL theo loại hình A12 ngày 10/9/2014, cty chia làm 2lần xuất thành phẩm có chứa NVL của tk đó : 1 lần xuất trước ngày 10/9/2016 (cụ thể09/09/2016) và lần xuất thứ 2 sau ngày 10/9/2016( cụ thể 30/10/2016). Công ty cóđược hoàn thuế cho phần nguyên vật liệu đã xuất trước ngày 10/9/2016 (tức ngày09/09/2016) không?Ngày gửi: 18/05/2017 - Trả lời: 22/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH FUJIKIN Bắc NinhĐịa chỉ: KCN VISIP, Từ Sơn, Bắc Ninh - Email : nguyenphuongmai.ftu@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm a khoản 2 điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩma) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hìnhSXXK;a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hìnhnhập kinh doanh với điều kiện thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ ngàyđăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khaihàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khaihàng hóa nhập khẩu;1 Căn cứ khoản 1 và điểm c khoản 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày01/09/2016 của Chính phủ quy định:“Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưngđã xuất khẩu sản phẩm1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất,kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩmra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đãnộp.3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuấtkhẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc,thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sảnxuất hàng hóa xuất khẩu;b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trịgiá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sảnxuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan vềsản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây”.Như vậy, để được hoàn thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu theo loại hình A12,công ty phải thoả mãn các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 36 Nghịđịnh 134/2016/NĐ-CP. Và để sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loạihình SXXK (E62) thì sản phẩm của công ty phải đáp ứng điều kiện theo quy định tạiđiểm a.2 và a.3 khoản 2 điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 36 Nghị địnhsố 134/2016/NĐ-CP. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2