Hồ sơ thị trường Thái Lan Lưu

205 29 20/08/2017 Nguồn : TCHQ 15 Trang pdf
Đọc tài liệu Thuê bao
Hồ sơ thị trường Thái Lan

Bình luận

Thông tin bài viết

Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI 3.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG THAILAND Người liên hệ: Nguyễn Nam Tel: 04.35742022 ext 247 Email: namn@vcci.com.vn Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Thái Lan Cập nhật tháng 3/2015 Page 2 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG THÁI LAN MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG ......................................................................................................................... 3 1. Các thông tin cơ bản .......................................................................................................... 3 2. Lịch sử ............................................................................................................................... 4 3. Du lịch:............................................................................................................................... 4 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ ....................................................................................................................... 4 1. Tổng quan: ......................................................................................................................... 4 2. Các chỉ số kinh tế: .............................................................................................................. 6 III. QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM : .......................................................... 7 1. Hai bên đã ký kết ............................................................................................................... 7 2. Hợp tác thương mại ........................................................................................................... 7 3. Tình hình đầu tư: ................................................................................................................ 8 4. Triển vọng phát triển kinh tế-thương mại với Việt Nam trong những năm tới: ................ 9 5. Tập quán Kinh doanh: ...................................................................................................... 10 IV. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM .................................................... 11 1. Quan hệ Ngoại giao: ........................................................................................................ 11 2. Quan hệ Chính trị: ............................................................................................................ 11 V. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI .................................................................................................. 12 1. Thoả thuận hợp tác đã kí kết ............................................................................................ 12 VI. THÔNG TIN HỮU ÍCH ................................................................................................................. 12 Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Thái Lan Cập nhật tháng 3/2015 Page 3 I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Các thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Vương quốc Thái Lan (Thailand) Thể chế chính trị: Quân chủ lập hiến Thủ đô : Băng Cốc Đứng đầu nhà nước: Quốc vương Phumiphon Adunyadet (từ năm 1946) Đứng đầu chính phủ: Thủ tướng Gen. PRAYUT Chan-ocha (tháng 8 năm 2014) Thành viên của các tổ chức quốc tế: ADB, APEC, ARF, ASEAN, BIMSTEC, BIS, CICA, CP, EAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OAS (observer), OIC (observer), OIF (observer), OPCW, OSCE (partner), PCA, PIF (partner), UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO Diện tích: 513.115 km2 (lớn thứ 49 thế giới), gồm 76 tỉnh. Khí hậu: nhiệt đới Tài nguyên: thiếc, cao su, khí đốt, kim loại vôn fram, gỗ, than, đánh bắt thủy hải sản, khoáng chất Dân số: 67.7 triệu, đứng thứ 21 thế giới. Tuổi trung bình: 36.2 tuổi Dân tộc: Thái (95%), Miến Điện (2%) và các dân tộc khác Tôn giáo: Phật giáo (93.6%), Đạo hồi(4.9%), Thiên chúa (1.2%) và các đạo khác Ngôn ngữ : Tiếng Thái, Tiếng Anh (Ngôn ngữ thứ 2), tiếng dân tộc và địa phương v…v