Hồ sơ thị trường Singapore Lưu

171 24 20/08/2017 Đăng bởi : Nguyễn Bích Ngọc 15 Trang pdf
Đọc tài liệu Thuê bao
Hồ sơ thị trường Singapore

Bình luận

Thông tin bài viết

Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI 3.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG SINGAPORE Người liên hệ: Nguyễn Nam Tel: 04.35742022 ext 247 Email: namn@vcci.com.vn Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Singapore Cập nhật tháng 3/2015 Page 2 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG SINGAPORE MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG ........................................................................................................................... 3 1. Các thông tin cơ bản ............................................................................................................3 2. Lịch sử .................................................................................................................................4 3. Du lịch:.................................................................................................................................4 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ ......................................................................................................................... 4 1. Tổng quan: ...........................................................................................................................4 2. Các chỉ số kinh tế: ................................................................................................................5 III. QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM: ............................................................. 7 1. Văn bản ký kết: ....................................................................................................................7 2. Hợp tác thương mại .............................................................................................................7 3. Tình hình đầu tư: ..................................................................................................................9 4. Triển vọng phát triển kinh tế-thương mại với Việt Nam trong những năm tới: ..................9 5. Tập quán Kinh doanh: ........................................................................................................10 IV. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM ...................................................... 11 1. Quan hệ ngoại giao: ...........................................................................................................11 2. Quan hệ chính trị:...............................................................................................................11 V. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI .................................................................................................... 12 1. Thoả thuận hợp tác đã kí kết ..............................................................................................12 2. Các hoạt động đã triển khai ...............................................................................................12 VI. THÔNG TIN HỮU ÍCH ................................................................................................................... 13 PHỤ LỤC THAM KHẢO Bảng 1. Xuất khẩu VN – Singapore Bảng 2. Nhập khẩu VN – Singapore Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Singapore Cập nhật tháng 3/2015 Page 3 I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Các thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Cộng Hòa Xinh-ga-po (Singapore) Thể chế chính trị: Cộng hoà Nghị viện Đứng đầu nhà nước: Tổng thống Tony TAN Keng Yam (kể từ 1 tháng 9 năm 2011) Đứng đầu chính phủ: Thủ tướng Lý Hiển Long ( Lee Hsien Loong) từ ngày 12/8/2004 Các quan chức cấp cao: Bộ trưởng cấp cao HENG Chee How, Phó Thủ tướng Teo Chee Huan và Tharman Shanmugaratnam. Tham gia các tổ chức Quốc tế: ADB, AOSIS, APEC, ARF, ASEAN, BIS, C, CP, EAS, FATF, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNMIT, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO Diện tích: 692,7 km2, gồm 64 đảo, 1 đảo lớn và 63 đảo nhỏ. Khí hậu: nhiệt đới, nóng, độ ẩm cao và lượng mưa nhiều do vị trí của đảo nằm ngoài hải dương và gần đường xích đạo. Nhiệt độ trung bình: 26,70C; độ ẩm trung bình: 84,4%, lượng mưa trung bình trong năm: 2,359 mm. Tài nguyên: hải sản, cảng nước sâu Thủ đô: Singapore Dân số: 5,567,301 Tuổi trung bình: 33.8 tuổi