Hồ sơ thị trường Myanmar Lưu

168 19 20/08/2017 Đăng bởi : Nguyễn Bích Ngọc 14 Trang pdf
Đọc tài liệu Thuê bao
Hồ sơ thị trường Myanmar

Bình luận

Thông tin bài viết

Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI 3.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG MYANMAR Người liên hệ: Nguyễn Nam Tel: 04.35742022 ext 247 Email: namn@vcci.com.vn Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Myanmar Cập nhật tháng 3/2015 Page 2 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG ......................................................................................................................... 3 1. Các thông tin cơ bản .......................................................................................................... 3 3. Du lịch:............................................................................................................................... 4 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ ....................................................................................................................... 4 1. Tổng quan: ......................................................................................................................... 5 2. Các chỉ số kinh tế: .............................................................................................................. 6 3. Thuận lợi và khó khăn khi kinh doanh và đầu tư tại Myanmar. ........................................ 8 III. QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM ............................................................ 8 1. Các Hiệp định, thoả thuận về kinh tế đã ký kết: ................................................................ 8 2. Hợp tác thương mại ........................................................................................................... 9 3. Tập quán: ......................................................................................................................... 10 IV. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM .................................................... 11 1. Quan hệ Ngoại giao: ........................................................................................................ 11 2. Quan hệ chính trị:............................................................................................................. 11 V. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI .................................................................................................. 12 VI. THÔNG TIN HỮU ÍCH ................................................................................................................. 12 PHỤ LỤC THAM KHẢO Bảng 1. Xuất khẩu VN – Myanmar Bảng 2. Nhập khẩu VN – Myanmar Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Myanmar Cập nhật tháng 3/2015 Page 3 I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Các thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Liên bang Mianma (Myanmar) Thủ đô : Nay Pyi Taw, là thủ đô hành chính, từ tháng 1/2006, trước đó là Yangon. Đứng đầu nhà nước: Tổng thống Thein Sein (4/2/2011) Đứng đầu chính phủ: Tổng thống Thein Sein Thành viên của các tổ chức quốc tế: UNESCO, WHO, UN, WTO v…v Diện tích: 676,578 km2 Khí hậu: nhiệt đới gió mùa, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, mùa khô từ tháng12 đến tháng 4. Tài nguyên: dầu, khí đốt, gỗ, kẽm, đá quý, quặng , khí đốt… Dân số: 55.7 triệu người Tuổi trung bình: 27.9 tuổi Dân tộc: Burman (68%), Shan(9%), Rakhine (4%), Trung Quốc (3%), Ấn Độ (2%), Mon(2%) và các dân tộc khác chiếm 5% Tôn giáo: Phật giáo (89%), Đạo hồi(4%), Thiên chúa (4%) và các đạo khá Ngôn ngữ : Miến Điện và một số tiếng dân tộc thiểu số. Tỷ giá: MMK/ USD – 975.5 (2014); 947.9 (2013); 867.6 (2012); 815 (2011); 5.58 (2010)