Hồ sơ thị trường Brunei Lưu

144 21 20/08/2017 Nguồn : TCHQ 12 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí

Bình luận

Thông tin bài viết

Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI 3.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG BRUNEI Người liên hệ: Nguyễn Nam Tel: 04.35742022 (máy lẻ 247) Email: namn@vcci.com.vn Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Brunei Cập nhật tháng 3/2015 Page 1 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG BRUNEI MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................................................ 2 1. Các thông tin cơ bản .......................................................................................................... 2 2. Lịch sử: .............................................................................................................................. 3 3. Du lịch ................................................................................................................................ 3 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ ............................................................................................................. 3 1. Tổng quan: ......................................................................................................................... 3 2. Các chỉ số Kinh tế: ............................................................................................................. 4 III. QUAN HỆ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM ...................................................... 6 1. Hợp tác kinh tế ................................................................................................................... 6 3. Tình hình đầu tư: ................................................................................................................ 6 4. Triển vọng phát triển quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Brunei ........................... 7 5. Các Hiệp định, thoả thuận đã ký: ....................................................................................... 7 6. Tập quán Kinh doanh: ........................................................................................................ 8 IV. QUAN HỆ NGOẠI GIAO, CHÍNH TRỊ VIỆT NAM - BRUNEI .......................................... 8 1. Quan hệ Ngoại giao: .......................................................................................................... 8 2. Quan hệ Chính trị: .............................................................................................................. 8 V. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI .......................................................................................... 10 VI. ĐỊA CHỈ HỮU ÍCH............................................................................................................... 10 PHỤ LỤC THAM KHẢO Bảng 1. Xuất khẩu VN – Brunei Bảng 2. Nhập khẩu VN – Brunei Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Brunei Cập nhật tháng 3/2015 Page 2 I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Các thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Brunei Darussalam (B ru nây Đa Rút Sa Lam) Thể chế chính trị: Quân chủ chuyên chế Thủ đô : Bandar Seri Begawan Ngày Quốc khánh: 23 tháng 2 (1984) Đứng đầu nhà nước: Quốc vương kiêm Thủ tướng Sir Hassanal Bolkiah Đứng đầu chính phủ: Quốc vương kiêm Thủ tướng Sir Hassanal Bolkiah Các đảng phái chính trị: National Development Party – NDP Thành viên của các tổ chức quốc tế: ADB, APEC, ARF, ASEAN, C, CP, EAS, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDB, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, ISO (correspondent), ITSO, ITU, NAM, OIC, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO Diện tích: 5,765 km2 Đất liền: 5.264 km2, đường bờ biển: 161km2 Khí hậu: nhiệt đới nóng ẩm Tài nguyên: dầu, khí đốt tự nhiên, gỗ… Dân số: 422,675 Tuổi trung bình: 29.3 tuổi Dân tộc: Malay 66.3%, Trung Quốc 11.2%, các dân tộc khác chiếm 22.5% Tôn giáo: Đạo hồi 67%, Phật giáo 13%, Thiên chúa 10% và các đạo khác 10%