Hàng tạm nhập sửa chữa sau đó tái xuất có phải kiểm tra an toàn thực phẩm Lưu

18 0 13/04/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Chúng tôi có xuất khẩu 01 cont 20 hàng thực phẩm (dưa chuột đóng lon kín khí) theo loại hình kinh doanh (B11). Theo phản ánh của khách hàng thi lô hàng này chúng tôi đã in nhầm nhãn của họ. Vì vậy họ yêu cầu chúng tôi nhập lô hàng này về sửa chữa sau đó tái xuất trả họ.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18693:Chúng tôi có xuất khẩu 01 cont 20 hàng thực phẩm (dưa chuột đóng lon kín khí) theoloại hình kinh doanh (B11). Theo phản ánh của khách hàng thi lô hàng này chúng tôiđã in nhầm nhãn của họ. Vì vậy họ yêu cầu chúng tôi nhập lô hàng này về sửa chữasau đó tái xuất trả họ. Vậy khi chúng tôi nhập lô hàng này về có phải làm kiểm tra antoàn thực phẩm không? Ngày gửi: 13/04/2017 - Trả lời: 20/04/2017Tên doanh nghiệp: Cong ty TNHH Thực Phẩm F&G Việt NamĐịa chỉ: ........... - Email : tranhoi@ttf.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chínhphủ quy định về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗtrợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào ViệtNam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lýngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.” Căn cứ khoản 2 Điều 14 Nghị định Nghị định 38/2012/NĐ-CP trên quy định cáctrường hợp sau đây được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thựcphẩm nhập khẩu: “a) Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mứcđược miễn thuế nhập khẩu; b) Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; c) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu; d) Thực phẩm gửi kho ngoại quan; đ) Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; e) Thực phẩm là mẫu trưng bày hội trợ, triển lãm.”Theo đó, trường hợp của Công ty nêu không thuộc các trường hợp được miễn kiểm tranhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu nên khi làm thủ tục nhậpkhẩu thì phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiếnđăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.1