Hỗ trợ cơ bản

Miễn phí

 • Thuật ngữ XNK
 • Tra cứu văn bản pháp lý
 • Kết quả phân tích phân loại
 • Công văn Hải quan
 • Hải quan tư vấn
 • Biểu mẫu
 • Tin tuyển dụng & Hồ sơ ứng viên
 • Báo giá dịch vụ FWD
 • Tư vấn nhanh qua Điện thoại, Email, Skype
Đăng kí

Hỗ trợ nâng cao

16.000đ / Ngày

160.000đ / Tháng

 • Thuật ngữ XNK
 • Tra cứu văn bản pháp lý
 • Kết quả phân tích phân loại
 • Công văn Hải quan
 • Hải quan tư vấn
 • Biểu mẫu
 • Tin tuyển dụng & Hồ sơ ứng viên
 • Báo giá dịch vụ FWD
 • Tư vấn nhanh qua Điện thoại, Email, Skype
Đăng kí

Hỗ trợ toàn diện

27.000đ / Ngày

360.000đ / Tháng

 • Thuật ngữ XNK
 • Tra cứu văn bản pháp lý
 • Kết quả phân tích phân loại
 • Công văn Hải quan
 • Hải quan tư vấn
 • Biểu mẫu
 • Tin tuyển dụng & Hồ sơ ứng viên
 • Báo giá dịch vụ FWD
 • Tư vấn nhanh qua Điện thoại, Email, Skype
Đăng kí