Hỗ trợ cơ bản

Miễn phí

 • Thuật ngữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu
 • Kinh nghiệm thực tế
 • Văn bản pháp lý
 • Chứng từ Xuất nhập khẩu thực tế
 • Tài liệu chuyên ngành Xuất nhập khẩu
 • Báo giá dịch vụ FWD
 • Tin tuyển dụng & Hồ sơ ứng viên
 • Tư vấn nhanh qua Điện thoại, Email, Skype
Đăng kí

Hỗ trợ nâng cao

16.000đ / Ngày

160.000đ / Tháng

 • Thuật ngữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu
 • Kinh nghiệm thực tế
 • Văn bản pháp lý
 • Chứng từ Xuất nhập khẩu thực tế
 • Tài liệu chuyên ngành Xuất nhập khẩu
 • Báo giá dịch vụ FWD
 • Tin tuyển dụng & Hồ sơ ứng viên
 • Tư vấn nhanh qua Điện thoại, Email, Skype
Đăng kí

Hỗ trợ toàn diện

27.000đ / Ngày

360.000đ / Tháng

 • Thuật ngữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu
 • Kinh nghiệm thực tế
 • Văn bản pháp lý
 • Chứng từ Xuất nhập khẩu thực tế
 • Tài liệu chuyên ngành Xuất nhập khẩu
 • Báo giá dịch vụ FWD
 • Tin tuyển dụng & Hồ sơ ứng viên
 • Tư vấn nhanh qua Điện thoại, Email, Skype
Đăng kí