[FULL] Bộ chứng từ xuất nhập khẩu TẠI CHỖ, loại hình E15, nhập khẩu Hóa chất, Quotation, Purchase Order, Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩu nội địa, Hóa đơn VAT, Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất từ nội địa Lưu

968 13 06/07/2018 Đăng bởi : Admin 10 Trang pdf
Đọc tài liệu Thuê bao
[FULL] Bộ chứng từ xuất nhập khẩu TẠI CHỖ, loại hình E15, nhập khẩu Hóa chất, Quotation, Purchase Order, Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩu nội địa, Hóa đơn VAT, Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất từ nội địa

Bình luận

Thông tin bài viết