[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình E42, xuất khẩu Găng tay, hợp đồng 3 bên, Giấy lưu cước (Booking Note), Vận đơn hàng không (AWB), C/O mẫu A, Tờ khai hải quan, Xuất sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất Lưu

3265 122 20/11/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 11 Trang pdf
Đọc tài liệu Thuê bao
[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình E42, xuất khẩu Găng tay, hợp đồng 3 bên, Giấy lưu cước (Booking Note), Vận đơn hàng không (AWB), C/O mẫu A, Tờ khai hải quan, Xuất sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất

Bình luận

Thông tin bài viết