Sửa tờ khai nhập khẩu khi hàng đã qua khu vực giám sát Lưu

  • Ngày đăng: 04/09/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 948 15 2 Trang doc
Câu hỏi: 18697:
Về số lượng, trọng lượng không được sửa khi tờ khai đã qua khu vực giám sát. Trong
trường hợp cty nhập khẩu, khách hàng gửi thiếu thừa hoặc nhầm hàng (có ảnh
hưởng trọng lượng nhưng không nhiều) thì phải khai báo hay xử thế nào cho hợp lệ
vì trường hợp này do nhà cung cấp gửi sai, khi nhận được hàng Công ty mới phát hiện
ra.
Ngày gửi: 12/04/2017 - Trả lời: 21/04/2017
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH SD Việt Nam
Địa chỉ: Lô H2A, KCN Thăng Long, Võng La, Huyện Đông Anh, Nội
- Email :vuthaosdv@sdvietnam.com
Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 20 Thông 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ
Tài chính quy định:
Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan
1. Các trường hợp khai bổ sung:
b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan
thì được khai bổ sung hồ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan
nhưng trước thời điểm quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh
tra;”
Căn cứ Điểm a.2 Khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của
Bộ Tài chính quy định:
3. Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan
a) Trách nhiệm người khai hải quan:
a.2) Trường hợp khai bổ sung hồ hải quan theo quy định tại điểm b, điểm c,
điểm d khoản 1 Điều này:
a.2.1) Đối với những chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thông
quan quy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông này, người khai hải quan
khai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đến
việc khai bổ sung qua Hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp);
a.2.2) Đối với những chỉ tiêu thông tin khác, người khai hải quan nộp văn bản đề
nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông này
và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung”.
Qua đối chiếu với các chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thông quan
quy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông 38/2015/TT-BTC ngày
25/03/2015 xác định các nội dung khai bổ sung của Công ty về trọng lượng hàng
1
1 of 2

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18697:Về số lượng, trọng lượng không được sửa khi tờ khai đã qua khu vực giám sát. Trongtrường hợp cty nhập khẩu, khách hàng gửi thiếu thừa hoặc nhầm mã hàng (có ảnhhưởng trọng lượng nhưng không nhiều) thì phải khai báo hay xử lý thế nào cho hợp lệvì trường hợp này do nhà cung cấp gửi sai, khi nhận được hàng Công ty mới phát hiệnra. Ngày gửi: 12/04/2017 - Trả lời: 21/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH SD Việt NamĐịa chỉ: Lô H2A, KCN Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội- Email :vuthaosdv@sdvietnam.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính quy định: “Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan 1. Các trường hợp khai bổ sung: b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quanthì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quannhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanhtra;”Căn cứ Điểm a.2 Khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định: “3. Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan a) Trách nhiệm người khai hải quan: a.2) Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm b, điểm c,điểm d khoản 1 Điều này: a.2.1) Đối với những chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thôngquan quy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đếnviệc khai bổ sung qua Hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp); a.2.2) Đối với những chỉ tiêu thông tin khác, người khai hải quan nộp văn bản đềnghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư nàyvà 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung”.Qua đối chiếu với các chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thông quanquy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 xác định các nội dung khai bổ sung của Công ty về trọng lượng hàng là1 không thuộc các tiêu chí hỗ trợ sửa đổi sau thông quan. Do đó, đề nghị Công ty nộpvăn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL 01 bản chụp các chứng từliên quan đến việc khai bổ sung theo quy định tại Điểm a.2.2 Khoản 3 Điều 20 Thôngtư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2