Quyền xuất khẩu và mã HS của hàng hoá nhựa tái sinh Lưu

  • Ngày đăng: 16/05/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 1763 2 1 Trang doc
Câu hỏi: 18877:
Công ty là doanh nghiệp FDI, giấy chứng nhận đầu ghi ngành nghề là: sản xuất, gia
công hạt nhựa nguyên liệu ngành nhựa. Hiện nay nhập khẩu nhựa phế liệu về,
tái sinh lại dạng băm nhỏ hoặc tạo hạt. Chúng tôi muốn xuất khẩu nhựa tái sinh
(dạng băm nhỏ hoặc hạt nhựa) này được không? HS của loại sản phẩm nhựa
tái sinh này là gì? Thủ tục hải quan liên quan đến việc xuất khẩu mặt hàng này như thế
nào?
Ngày gửi: 16/05/2017 - Trả lời: 25/05/2017
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV KanKyo Japan Việt Nam
Địa chỉ: KCN dệt May Nhơn trạch, Đồng Nai - Email : nhungtt@kankyojp-vn.com
Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
Do công ty không nêu thành phần của túi nylon đã qua sử dụng (được làm từ
Polyme etylen (PE), Polyme styren (PS)....) nên chúng tôi không trả lời chính xác về
chính sách mặt hàng trên. Công ty căn cứ thành phần cấu tạo, mã số HS của hàng hoá
thực tế nhập khẩu đối chiếu với Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước
ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-
TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ để tự đối chiếu, xác định chính sách
mặt hàng và thực hiện cho đúng quy định.
Mặt hàng sản phẩm nhựa tái chế không thuộc mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc hạn chế
xuất xuất khẩu nên công ty thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thương mại
thông thường, không phải xin giấy phép khi xuất khẩu.
HS mặt hàng sản phẩm nhựa tái chế xuất khẩu công ty tham khảo Phụ lục I-Biểu
thuế xuất khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016
Chính phủ. Trường hợp mặt hàng không thuộc Danh mục hàng hoá chịu thuế xuất
khẩu theo Phụ lục I, công ty tham khảo HS theo Phụ lục II-Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
để khai báo mã HS hàng xuất khẩu cho phù hợp.
Hồ hải quan theo quy định tại điều 16, 18 Thông 38/2015/TT-BTC ngày
25/03/2015 của Bộ Tài chính
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh
vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng tờ khai để
được hướng dẫn cụ thể.
1
1 of 1

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18877:Công ty là doanh nghiệp FDI, giấy chứng nhận đầu tư ghi ngành nghề là: sản xuất, giacông hạt nhựa và nguyên liệu ngành nhựa. Hiện nay có nhập khẩu nhựa phế liệu về,tái sinh lại ở dạng băm nhỏ hoặc tạo hạt. Chúng tôi muốn xuất khẩu nhựa tái sinh(dạng băm nhỏ hoặc hạt nhựa) này có được không? và mã HS của loại sản phẩm nhựatái sinh này là gì? Thủ tục hải quan liên quan đến việc xuất khẩu mặt hàng này như thếnào?Ngày gửi: 16/05/2017 - Trả lời: 25/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV KanKyo Japan Việt NamĐịa chỉ: KCN dệt May Nhơn trạch, Đồng Nai - Email : nhungtt@kankyojp-vn.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Do công ty không nêu rõ thành phần của túi nylon đã qua sử dụng (được làm từPolyme etylen (PE), Polyme styren (PS)....) nên chúng tôi không trả lời chính xác vềchính sách mặt hàng trên. Công ty căn cứ thành phần cấu tạo, mã số HS của hàng hoáthực tế nhập khẩu đối chiếu với Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nướcngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ để tự đối chiếu, xác định chính sáchmặt hàng và thực hiện cho đúng quy định.Mặt hàng sản phẩm nhựa tái chế không thuộc mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc hạn chếxuất xuất khẩu nên công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thương mạithông thường, không phải xin giấy phép khi xuất khẩu.Mã HS mặt hàng sản phẩm nhựa tái chế xuất khẩu công ty tham khảo Phụ lục I-Biểuthuế xuất khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016Chính phủ. Trường hợp mặt hàng không thuộc Danh mục hàng hoá chịu thuế xuấtkhẩu theo Phụ lục I, công ty tham khảo HS theo Phụ lục II-Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiđể khai báo mã HS hàng xuất khẩu cho phù hợp.Hồ sơ hải quan theo quy định tại điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chínhĐề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1