Nhập khẩu bếp gas, máy hút mùi, nồi sứ, dây đai băng tải bằng cao su đã qua sử dụng Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 109 3 3 Trang pdf
1
Câu hi: 18540:
Công ty chúng tôi nhp khNu mt hàng dưới đây:
1/. Bếp gas (không có bình gas) loi bếp đơn, bếp đôi hoc 3 bếp, s dng trong gia
đình. Công dng ca bếp gas là s dng khí gas để nu nướng.
2/. Máy hút mùi (hút khói). Công dng là hút mùi và hút khói nhà bếp, s dng trong
gia đình
3/. Ni s được làm bng gm s dùng để nu nướng đồ ăn trong gia đình
4/. Dây đai băng ti bng cao su đã qua s dng. Dây đai được làm bng cao su s
dng cho băng chuyn, băng ti
- Th tc Hi quan nhp khNu các mt hàng trên - Mã H.S Code, thuế nhp khNu và
VAT ca tng mt hàng trên.
Ngày gi: 15/03/2017 - Tr li: 23/03/2017
Tên doanh nghip: Công ty TNHH Kinh doanh Xut nhp khNu Thế H Mi
Địa ch: 108 Nguyn Văn Lượng, Phường 17, Qun Gò Vp, Thành ph H Chí Minh
- Email : hvcuong@thm-vn.com
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
1. V chính sách mt hàng
1.1. Đối vi bếp ga, máy hút mùi (hút khói), ni s được làm bng gm s
- Trường hp hàng hoá mi 100% không thuc din cm nhp khNu hay nhp khNu có
điu kin theo quy định ti Ngh định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 ca Chính
ph nên công ty có th nhp khNu như hàng hoá thông thường khác. Th tc, h sơ
nhp khNu thc hin theo quy định ti điu 16 và 18 Thông tư s 38/2015/TT-
BTC ngày 25/03/2015 ca B Tài chính.
- Trường hp hàng hoá đã qua s dng thuc danh mc hàng hoá cm nhp khNu theo
quy định ti Thông tư s 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 ca B Công thương.
1.2. Đối vi dây đai băng ti bng cao su đã qua s dng
Mt hàng dây đai băng ti bng cao su (mã HS thuc nhóm 40.10) đã qua s dng
thuc din hàng hoá cm nhp khNu nếu là các b phn ca máy móc, thiết b cm
nhp khNu theo các danh mc Thông tư s 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 ca B
Công thương.
Do đó, công ty phi xác định chính xác mt hàng trên là b phn, ph tu2nbg các loi
máy hay thei16t b nào để xác định chính xác có được phép nhp khNu hay không.
2. V mã HS
1 of 3

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18540: Công ty chúng tôi nhập khNu mặt hàng dưới đây: 1/. Bếp gas (không có bình gas) loại bếp đơn, bếp đôi hoặc 3 bếp, sử dụng trong gia đình. Công dụng của bếp gas là sử dụng khí gas để nấu nướng. 2/. Máy hút mùi (hút khói). Công dụng là hút mùi và hút khói nhà bếp, sử dụng trong gia đình 3/. Nồi sứ được làm bằng gốm sứ dùng để nấu nướng đồ ăn trong gia đình 4/. Dây đai băng tải bằng cao su đã qua sử dụng. Dây đai được làm bằng cao su sử dụng cho băng chuyền, băng tải - Thủ tục Hải quan nhập khNu các mặt hàng trên - Mã H.S Code, thuế nhập khNu và VAT của từng mặt hàng trên. Ngày gửi: 15/03/2017 - Trả lời: 23/03/2017 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khNu Thế Hệ Mới Địa chỉ: 108 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Email : hvcuong@thm-vn.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1. Về chính sách mặt hàng 1.1. Đối với bếp ga, máy hút mùi (hút khói), nồi sứ được làm bằng gốm sứ - Trường hợp hàng hoá mới 100% không thuộc diện cấm nhập khNu hay nhập khNu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể nhập khNu như hàng hoá thông thường khác. Thủ tục, hồ sơ nhập khNu thực hiện theo quy định tại điều 16 và 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. - Trường hợp hàng hoá đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khNu theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương. 1.2. Đối với dây đai băng tải bằng cao su đã qua sử dụng Mặt hàng dây đai băng tải bằng cao su (mã HS thuộc nhóm 40.10) đã qua sử dụng thuộc diện hàng hoá cấm nhập khNu nếu là các bộ phận của máy móc, thiết bị cấm nhập khNu theo các danh mục Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương. Do đó, công ty phải xác định chính xác mặt hàng trên là bộ phận, phụ tu2nbg các loại máy hay thei16t bị nào để xác định chính xác có được phép nhập khNu hay không. 2. Về mã HS 2 - Do công ty chỉ nêu tên hàng hoá không nêu rõ thành phần, cấu tạo của hàng hoá nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác mã HS của hàng hoá. Công ty có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác định mã HS phù hợp: + Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa. + Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới. - Căn cứ vào Biểu Thuế xuất nhập nhập khNu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016, tuỳ thuộc vào thực tế hàng hoá nhập khNu, công ty có thể tham khảo các phân nhóm sau: + Nhóm 8414: Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc. + Nhóm 8419: Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện. + Nhóm 69.11: Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ sứ vệ sinh khác, bằng sứ + Nhóm 40.10: Băng tải hoặc đai tải băng truyền (dây cu roa) hoặc đai truyền, bằng cao su lưu hóa. Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khNu của công ty tại thời điểm nhập khNu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan (nay là Cục Kiểm định các khu vực). Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khNu đó. - Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Công ty căn cứ mã HS của hàng hoá thực tế nhập khNu đối chiếu Biểu thuế xuất nhập nhập khNu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ để xác định thuế suất thuế nhập khNu và Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khNu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính để xác định thuế suất thuế GTGT hàng nhập khNu. 3 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.