[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình B11, xuất khẩu Gạo, đối tác HongKong, C/O mẫu B, Surrendered B/L, Đơn bảo hiểm 110% Invoice, Giấy chứng nhận Kiểm dịch, Giấy chứng nhận Hun trùng, Giấy chứng nhận Kiểm định Vina Control, Lưu

  • Ngày đăng: 29/11/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 2841 140 10 Trang pdf