[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình E42, xuất khẩu Găng tay, hợp đồng 3 bên, Giấy lưu cước (Booking Note), Vận đơn hàng không (AWB), C/O mẫu A, Tờ khai hải quan, Xuất sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất Lưu

  • Ngày đăng: 20/11/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 3018 117 11 Trang pdf
1 of 11

Bình luận

Thông tin bài viết