Cách thể hiện tên hàng trên C/O khi nhập khẩu linh kiện xe ô tô tải Lưu

Câu hỏi: 17686:
Chúng tôi nhập khẩu linh kiện xe ô tải từ China để lắp ráp ô tô. Khi nhập khẩu linh
kiện về thì có rất nhiều tên hàng và loại hàng, từ 800 đến hơn 1000 sản phẩm. Vậy khi
xin C/O thì chúng tôi phải thể hiện như thế nào trên C/O để cho hợp lý. Bên china thì
họ nói gom lại thể hiện 1 dòng hàng ở ô số 7: 100 set CKD for truck HS code : 8708.99
Trị giá FOB trên C/O bằng tổng trị giá FOB trên invoice.
Ngày gửi: 06/09/2016 - Trả lời: 15/09/2016
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH DeaHan
Địa chỉ: 215 Nguyen Xí, P.13 Q. Bình Thạnh TP HCM - Email
:kimquangdm@gmail.com
Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ Khoản 3, 4, 5 Điều 7 Phụ lục 2 – Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu E ban hành
kèm theo Thông số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy
định:
Điu 7:
T chc cp C/O tiến hành kim tra tng trường hp xin cp C/O mu E theo quy định
ca pháp lut nước mình để đảm bo rng:
3. Thông tin trên C/O mu E phù hp vi chng t np kèm
4. Mô t hàng hóa, s lượng và trng lượng hàng hóa, ký hiu và s kin hàng, loi bao
bì kê khai phù hp vi hàng hóa được xut khu;
5. Nhiu mt hàng có th được kê khai trên cùng mt C/O mu E phù hp vi pháp lut
ca Bên nhp khu, vi điu kin tng mt hàng phi đáp ng các quy định v xut x
đối vi mt hàng đó”.
Theo quy định trên, việc mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng hàng hóa, ký hiệu và
số kiện hàng, loại bao bì kê khai phù hợp với hàng hóa được xuất khẩu và với chứng từ
nộp kèm. Ngoài ra, quy định cho phép nhiều mặt hàng thể được khai trên cùng
một C/O, Công ty nên kê khai riêng lẻ từng mặt hàng, tránh trường hợp vướng mắc đối
với một mặt hàng sẽ không ảnh hưởng việc áp dụng thuế suất ưu đãi thông quan hàng
hóa đối với những mặt hàng còn lại trên C/O mẫu E.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh
vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng tờ khai để
được hướng dẫn cụ thể.
1 of 1

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 17686: Chúng tôi nhập khẩu linh kiện xe ô tô tải từ China để lắp ráp ô tô. Khi nhập khẩu linh kiện về thì có rất nhiều tên hàng và loại hàng, từ 800 đến hơn 1000 sản phẩm. Vậy khi xin C/O thì chúng tôi phải thể hiện như thế nào trên C/O để cho hợp lý. Bên china thì họ nói gom lại thể hiện 1 dòng hàng ở ô số 7: 100 set CKD for truck HS code : 8708.99 Trị giá FOB trên C/O bằng tổng trị giá FOB trên invoice. Ngày gửi: 06/09/2016 - Trả lời: 15/09/2016 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH DeaHan Địa chỉ: 215 Nguyen Xí, P.13 Q. Bình Thạnh TP HCM - Email :kimquangdm@gmail.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ Khoản 3, 4, 5 Điều 7 Phụ lục 2 – Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu E ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định: “Điều 7: Tổ chức cấp C/O tiến hành kiểm tra từng trường hợp xin cấp C/O mẫu E theo quy định của pháp luật nước mình để đảm bảo rằng: 3. Thông tin trên C/O mẫu E phù hợp với chừng từ nộp kèm 4. Mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng hàng hóa, ký hiệu và số kiện hàng, loại bao bì kê khai phù hợp với hàng hóa được xuất khẩu; 5. Nhiều mặt hàng có thể được kê khai trên cùng một C/O mẫu E phù hợp với pháp luật của Bên nhập khẩu, với điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng các quy định về xuất xứ đối với mặt hàng đó”. Theo quy định trên, việc mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng hàng hóa, ký hiệu và số kiện hàng, loại bao bì kê khai phù hợp với hàng hóa được xuất khẩu và với chứng từ nộp kèm. Ngoài ra, quy định cho phép nhiều mặt hàng có thể được kê khai trên cùng một C/O, Công ty nên kê khai riêng lẻ từng mặt hàng, tránh trường hợp vướng mắc đối với một mặt hàng sẽ không ảnh hưởng việc áp dụng thuế suất ưu đãi và thông quan hàng hóa đối với những mặt hàng còn lại trên C/O mẫu E. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.