FTAs là gì? Danh mục các Hiệp định thương mại Việt Nam đã tham gia ký kết Lưu

  • Ngày đăng: 18/06/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 459 106 4 Trang pdf
Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2018. All Rights Reserved
12
CHUYÊN Đ
1: QUY T
C XU
1.1.2. Hiệp định thương mại tự do – FTA
Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement) là một Hiệp ước thương mại giữa hai hoặc
nhiều quốc gia. Theo đó, các nước sẽ tiến hành theo lộ trình việc cắt giảm xóa bỏ hàng o
thuế quan cũng như phi thuế quan nhằm tiến tới việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do.
Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại bao gồm đã ký và đã thực hiện, đã ký và chưa thực
hiện, cơ bản kết thúc đàm phán, chưa kết thúc đàm phán.
Đã ký kết Đang đàm phán
TPP – CPTPP
ASEAN
ASEAN – Ấn Độ
ASEAN – Australia/New Zealand
ASEAN – Hàn Quốc
ASEAN – Nhật Bản
ASEAN – Trung Quốc
ASEAN – HongKong
Việt Nam – Nhật Bản
Việt Nam – Chile
Việt Nam – Hàn Quốc
Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu
RCEP (ASEAN+6)
Việt Nam – EU
Việt Nam – EFTA
Việt Nam – Israel
a) Đã ký kết
TPP - CPTPP
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định thương mại tự do được đàm phán
từ tháng 3/2010, bao gồm 12 nước thành viên Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New
Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. TPP được chính thức
ngày 4/2/2016 được dự kiến sẽ hiệu lực từ 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, Hoa Kỳ
tuyên bố rút khỏi TPP, khiến TPP không thể đáp ứng điều kiện có hiệu lực như dự kiến ban đầu.
Tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP ra Tuyên bố chung thống nhất đổi tên TPP thành Hiệp
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CPTPP được chính thức
kết vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP (không bao gồm Hoa Kỳ). CPTPP
sẽ có hiệu lực nếu ít nhất 6 nước hoặc một nửa số thành viên CPTPP phê chuẩn hiệp định này.
CPTPP giữ nguyên gần như toàn bộ các cam kết của TPP ngoại trừ (i) các cam kết của Hoa Kỳ
hoặc với Hoa Kỳ; (ii) 22 điểm tạm hoãn (có Danh mục chi tiết) và (iii) một số sửa đổi trong c
Thư song phương giữa các Bên của CPTPP.
1 of 4

Bình luận

Thông tin bài viết

1 HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) Cho tới nay đã có rất nhiều các tổ chức và quốc gia khác nhau đưa ra các khái niệm về FTA cho riêng mình. Điều này thể hiện những quan điểm khác nhau về FTA cũng như sự phát triển đa dạng của các quốc gia. Tuy nhiên theo cách hiểu chung nhất, FTA là một thỏa thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa thương mại về một hoặc một số nhóm mặt hàng nào đó bằng việc cắt giảm thuế quan, có các quy định tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên. Ngày nay, FTA còn có cả các nội dung mới xúc tiến và tự do hóa đầu tư, chuyển giao công nghệ, lao động, môi trường… Đã ký kết ▪ TPP ▪ ASEAN-AEC ▪ ASEAN - Ấn Độ ▪ ASEAN – Australia/New Zealand ▪ ASEAN – Hàn Quốc ▪ ASEAN – Nhật Bản ▪ ASEAN – Trung Quốc ▪ Việt Nam – Nhật Bản ▪ Việt Nam - Chile ▪ Việt Nam – Hàn Quốc ▪ Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu Chưa ký kết ▪ RCEP (ASEAN+6) ▪ ASEAN - Hồng Kông ▪ Việt Nam – EU ▪ Việt Nam – EFTA ▪ Việt Nam – Israel 2 HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) bao gồm 12 nước thành viên là Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. TPP là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với phạm vi cam kết rộng (bao gồm cả các vấn đề thương mại và phi thương mại), và mức độ cam kết rất cao (được đánh giá là FTA có mức độ cam kết cao nhất từ trước tới nay của Việt Nam). Ngày 04/02/2016, TPP đã được ký kết chính thức vào, hiện tại các nước thành viên đang tiến hành các thủ tục nội bộ để thông qua Hiệp định. Dự kiến TPP sẽ có hiệu lực từ năm 2018. Văn kiện hiệp định ▪ Tóm lược TPP ▪ Văn kiện Hiệp định TPP và các Tóm tắt Các văn bản thực thi của Việt Nam ▪ Chưa có 3 ASEAN-AEC Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập từ năm 1967 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á là Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei, Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia. ASEAN có ba trụ cột chính là Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Cộng đồng An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập ngày 31/12/2015. Một trong những mục tiêu chính của AEC là hình thành một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung khu vực. Mục tiêu này đã được hiện thực hóa dần thông qua các Hiệp định về tự do hóa hàng hóa, dịch vụ và đầu tư trong ASEAN cùng rất nhiều Thỏa thuận, Chương trình, Sáng kiến….khác Để có thêm thông tin về AEC xin vui lòng truy cập website: www.aecvcci.vn Văn kiện hiệp định ▪ Tóm lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ▪ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) ▪ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ▪ Hiệp định ASEAN về Di chuyển thể nhân và các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ▪ Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) Các văn bản thực thi của Việt Nam ▪ Nghị định 129/2016/NĐ-CP quy định thuế suất và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018 ▪ Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN ▪ TT số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 v/v Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ▪ TT số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương m hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018 ▪ TT số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014