Doanh nghiệp chế xuất bán sản phẩm vào thị trường nội địa Lưu

373 2 17/07/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Bên em là doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất "miếng dán, màn hình điện thoại" và xuất khẩu ra nước ngoài. Nay công ty chúng tôi muốn bán sản phẩm do công ty sản xuất vào thị trường nội địa nhưng không rõ thủ tục Hải Quan khi bán hàng vào nội địa ra sao:

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY TNHH YUSEN LOGISTICS VN  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, KhácTiêuđề:DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT BÁN SẢN PHẨM VÀO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊACâu hỏi:Kính gửi ban tư vấn - Tổng cục Hải QuanBên em là doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất "miếng dán, màn hình điện thoại" và xuất khẩu ra nước ngoài. Nay công ty chúng tôi muốn bán sản phẩm do công ty sản xuất vào thị trường nội địa nhưng không rõ thủ tục Hải Quan khi bán hàng vào nội địa ra sao:1. Theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 thì DNCX được phép bán sản phẩm vào thị trường nội địa. Vậy có điều kiện gì cho việc bánnày hay không? Trong giấy phép đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có phải đăng ký kinh doanh bán sản phẩm vào thị trường nội địa không?2. Thủ tục Hải Quan: 2.1. Doanh nghiệp được phép làm thủ tục như hướng dẫn của điều 86 - xuất nhậpkhẩu tại chỗ thuộc thông tư 38/2015/TT-BTC, DNCX làm thủ tục xuất và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập và thực hiện nghĩa vụ thuế và các chính sách XNK (nếu có).2.2. Hay trước khi chuyển tiêu thụ sản phẩm trong nội địa thì công ty phải làm thủ tục hải quan khai báo thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa và nộp đủ các loại thuế trên phần nguyên phụ liệu nhập khẩu đã sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.Kính mong nhận được sự tư vấn sớm từ phía Quý cơ quan!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:I. Theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 thì DNCX được phép bán sản phẩm vào thị trường nội địa. Vậy có điều kiện gì cho việc bán này hay 1 không? Trong giấy phép đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có phải đăng ký kinh doanh bán sản phẩm vào thị trường nội địa không?Tại khoản 6, điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính: “6. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán hànghoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.”. Tại điều 1 Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính Phủ: “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đãđược sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013: … 5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định. Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản. … 7. Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. Tại khoản 1, điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính: “b) Hoá đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây: … - Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). …”. Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Công ty xử lý các vấn đề về thuế, lập hóa đơn đối với trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất có hoạt động bán sản phẩm vào thị trường nội địa như sau:2 1) Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện việc bán sản phẩm vào thị trường Việt Nam, Công ty phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại điều 12 và điều 13 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Công ty liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghiệp để thực hiện việc điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với hoạt động bán sản phẩm vào thị trường Việt Nam. Đối với nguyên vật liệu khâu nhập khẩu dùng để sản xuất sản bán vào thị trườngViệt Nam chưa kê khai nộp thuế khâu nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan Hải quan để được hướng dẫn cụ thể. 2) Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện việc bán sản phẩm vào thị trường Việt Nam, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng loại dành cho tổ chức, cánhân trong khu phi thuế quan.II./ Về thủ tục hải quan:- Căn cứ Khoản 3, Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”.- Tuy nhiên, trước khi chuyển tiêu thụ sản phẩm trong nội địa thì công ty phải làm thủ tục hải quan khai báo thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa và nộp đủ các loại thuế trên phần nguyên phụ liệu nhập khẩu đã sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.Bộ phận tư vấn thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!3