DNCX có phải xin giấy phép nhập khẩu hàng hóa từ nội địa không Lưu

85 0 17/05/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Chúng tôi là DNCX có nhập khẩu mặt hàng thiết bị phát sóng không dây mới 100%. mã HS 85176251. Hàng hóa này thuộc đối tượng phải xin giấy phép quy định tại TT 18/2014/TT-BTTTT. Nguồn gốc hàng hóa này là được DN nội địa mua qua nhiều DN khác và hàng này được NK từ nước ngoài về

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18857:Chúng tôi là DNCX có nhập khẩu mặt hàng thiết bị phát sóng không dây mới 100%.mã HS 85176251. Hàng hóa này thuộc đối tượng phải xin giấy phép quy định tại TT18/2014/TT-BTTTT. Nguồn gốc hàng hóa này là được DN nội địa mua qua nhiều DNkhác và hàng này được NK từ nước ngoài về, trong quá trình làm thủ tục nhập banđầu, lô hàng này đã được cấp phép theo quy định. Theo quy định tại khoản 2 điều 28Luật Thương mại:“Điều 28.Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá…2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nướcngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hảiquan riêng theo quy định của pháp luật.Như vậy, công ty chúng tôi nhập từ nội địa không được xem là nhập khẩu theo điều 28Luật Thương mại. Trong trường hợp này, công ty là DNCX có phải xin giấy phépnhập tiếp cho lô hàng này không? có chấp nhận giấy phép đã cấp ban đầu của ngườinhập ban đầu để áp dụng cho lô hàng nhập của công ty không?Ngày gửi: 17/05/2017 - Trả lời: 19/05/2017Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Thủ đức TP.HCM - Email : muabancunglazada@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 2 điều 1 Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của BộThông tin và Truyền thông quy định:“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng...2. Thông tư này áp dụng với tổ chức, cá nhân nhập khẩu (sau đây gọi tắt là ngườinhập khẩu) thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện được quy định tại điều 2Thông tư này”.Như vậy, trường hợp hàng hóa đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuấtkhẩu nhập khẩu theo quy định thì khi DNCX làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoáđó từ nội địa không phải thực hiện chính sách quản lý hàng hóa đó. Công ty phải cungcấp chứng từ chứng minh hàng hóa đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóakhi làm thủ tục hải quan. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.1