Danh mục nguyên phụ liệu DNCX Lưu

14 0 20/03/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Công ty chúng tôi là DNCX, khi làm định mức cho hàng sản xuất xuất khẩu do mỗi sản phẩm chỉ có 1 nguyên vật liệu đã qua quá trình gia công thành sản phẩm. Chúng tôi muốn khai định mức của nhiều sản phẩm trên 1 tờ giấy nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ thông tin tên sản phẩm, tên nguyên vật liệu, định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt, định mức kể cả hao hụt. Xin có được phép khainhư vậy không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18538:Công ty chúng tôi là DNCX, khi làm định mức cho hàng sản xuất xuất khẩu do mỗisản phẩm chỉ có 1 nguyên vật liệu đã qua quá trình gia công thành sản phẩm. Chúngtôi muốn khai định mức của nhiều sản phẩm trên 1 tờ giấy nhưng vẫn bảo đảm đầy đủthông tin tên sản phẩm, tên nguyên vật liệu, định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt, định mứckể cả hao hụt. Xin có được phép khainhư vậy không?Ngày gửi: 20/03/2017 - Trả lời: 23/03/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAMĐịa chỉ: SZ 2, ĐƯ\NG 5A, KCN BIÊN H^A 2, BIÊN H^A, Đ_NG NAI - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:“Điều 55. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu1. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gồm:a) Định mức sử dụng nguyên liệu là lượng nguyên liệu cần thiết, thực tế sử dụng đểsản xuất một đơn vị sản phẩm;b) Định mức vật tư tiêu hao là lượng vật tư tiêu hao thực tế để sản xuất một đơn vị sảnphẩm;c) Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư là lượng nguyên liệu hoặc vật tư thực tế haohụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm tính theo tỷ lệ% so với định mức thực tế sản xuất hoặc so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặcđịnh mức vật tư tiêu hao. Trường hợp lượng phế liệu, phế phẩm đã tính vào định mứcsử dụng hoặc định mức vật tư tiêu hao thì không tính vào tỷ lệ hao hụt nguyên liệuhoặc vật tư.Định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu,vật tư được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc cóyêu cầu giải trình cách tính định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư.2. Định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu ban đầu là lượng nguyên liệuthành phần sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ một nguyên liệuban đầu.3. Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụng vàtỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thayđổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đếnviệc thay đổi định mức.4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chínhxác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vào1 đúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lýtheo quy định của pháp luật.5. Khi xác định số tiền thuế được hoàn hoặc không thu, tổ chức, cá nhân quan căn cứvào quy định tại Thông tư này và định mức thực tế sử dụng nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu”.Theo quy định trên, doanh nghiệp có trách nhiệm tự xây dựng định mức thực tế để giacông, sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm đầy đủ các thông tin quy định tại Khoản1, Điều 55 dẫn trên, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức sử dụng, địnhmức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vào đúng mục đích gia công, sản xuấthàng hóa xuất khẩu.Đề nghị công ty tham khảo nội dung của các quy định trên để xem xét, quyết địnhcách thức thực hiện, xây dựng định mức theo đúng quy định, để thuận lợi cho kiểmtra, giải trình cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quannơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2