Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên hệ thống Lưu

0 0 16/07/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
công ty tôi vừa nhập một lô hàng bên anh về nhưng khi làm thủ tục đóng thuế xnk cho kiện hàng tôi được ngân hàng và chi cục hải quan cpn tphcm thông báo rằng công ty tôi chưa được đang ký trên hệ thống của tổng cục hải quan nên không thể tiến hành thu thuế được. vậy cho tôi hõi tôi phải làm những thủ tục gì để mở tài khoản trên tổng cục để tiến hành thanh toán tiền thuế nk và gtgt cho lô hàng của mình???

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Vũng Tàu  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Nhập khẩu, DVCTT Người làm thủtục, DVCTT Hải quan, KhácTiêuđề:đang ký thông tin doanh nghiệpCâu hỏi:cho tôi hỏi,công ty tôi vừa nhập một lô hàng bên anh về nhưng khi làm thủ tục đóng thuế xnk cho kiện hàng tôi được ngân hàng và chi cục hải quan cpn tphcm thông báo rằng công ty tôi chưa được đang ký trên hệ thống của tổng cục hải quan nên không thể tiến hành thu thuế được. vậy cho tôi hõi tôi phải làm những thủ tục gì để mở tài khoản trên tổng cục để tiến hành thanh toán tiền thuế nk và gtgt cho lô hàng của mình???     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời: Trả lời câu hỏi doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để doanh nghiệp tham khảo:Khi doanh nghiệp gặp vướng mắc liên quan đến các vấn đề về tờ khai, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ - Tổng cục Hải quan để được trợ giúp.- Điện thoại hỗ trợ VNACCS/VCIS:(04) 37 824 754(04) 37 824 755(04) 37 824 756(04) 37 824 757(04) 32 242 182(04) 32 242 183(04) 32 242 184- Địa chỉ hòm thư hỗ trợ: bophanhotrotchq@customs.gov.vnBộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để doanh nghiệp biết./.1