Chuyển khẩu hàng nhập khẩu đóng chung container với doanh nghiệp khác Lưu

69 0 18/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài. Chúng tôi có 1 lô hàng nhập chung cont với doanh nghiệp khác tại địa phương. Hàng không thuộc Danh mục phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập. Chúng tôi có thể làm thủ tục chuyển cửa khẩu đưa hàng về địa phương để chia tách hay không? - Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Từ khóa : hàng chung container

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18865:Chúng tôi hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài. Chúng tôi có 1 lô hàngnhập chung cont với doanh nghiệp khác tại địa phương. Hàng không thuộc Danh mụcphải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập. Chúng tôi có thể làm thủ tục chuyển cửa khẩu đưahàng về địa phương để chia tách hay không? - Nếu có thì thủ tục như thế nào?Ngày gửi: 18/05/2017 - Trả lời: 23/05/2017Tên doanh nghiệp: CTY TNHH MTV SEABERY PRODUCTSĐịa chỉ: Lô B6 KCN Suối Dầu, Suối tân cam Lâm Khánh Hòa. - Email:kevin.tran@seabery.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 2 công văn 12079/BTC-TCHQ ngày 28/08/2014 của Bộ Tài chính vềviệc chia tách, đóng gói hàng hoá vận chuyển chung container ngoài CFS:…2/ Đối với hàng nhập khẩu:a) Điều kiện để doanh nghiệp được chia tách hàng hóa đóng chung container:- Các lô hàng có cùng vận đơn.- Việc chia tách hàng hóa được thực hiện tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp các lôhàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng.b) Trình tự thực hiện:b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp:- Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền có văn bản đề nghị gửi Chi cục hải quannơi thực hiện việc chia tách container, trong đó nêu cụ thể: tên doanh nghiệp, tênhàng, số lượng kiện, trọng lượng, số vận đơn, nơi đăng ký tờ khai hải quan, thời gian,địa điểm thực hiện chia tách container.- Các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng thìdoanh nghiệp được vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan để thựchiện việc chia tách. Trường hợp có lô hàng thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chấtlượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thì hàng hóa được bảo quản tại các địađiểm theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.- Xuất trình đầy đủ các tờ khai hải quan của các lô hàng vận chuyển đóng chungcontainer cho cơ quan hải quan quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa và bảo quảnnguyên trạng container, hàng hóa đến khi vận chuyển ra khỏi khu vực giám sát hảiquan tại cửa khẩu.Như vậy, công ty chỉ được chia tách hàng hoá chung container tại địa phương (ngoàiCFS) khi các lô hàng có cùng vận đơn và đã được cơ quan hải quan quyết định thôngquan/giải phóng hàng. Trường hợp hàng hoá đủ điều kiện chia tách theo quy định trên1 thì thủ tục thực hiện theo quy định tại điểm b.1 khoản 2 Công văn 12079/BTC-TCHQdẫn trên. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2