CHUYÊN ĐỀ 13: CÁC MẪU C/O & THỦ TỤC CẤP C/O 275 Lưu

190 22 03/07/2019 Đăng bởi : Admin 4 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
CHUYÊN ĐỀ 13: CÁC MẪU C/O & THỦ TỤC CẤP C/O 275 ------------------------------------------ {TÍP} 7 BƯỚC XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ CHO LÔ HÀNG XUẤT KHẨU 275 CERTIFICATE OF ORIGIN – C/O VÀ CÁC CHỨNG TỪ THAY THẾ C/O 276 1. Form A, D, E, AJ, AK… C/O ưu đãi (được cấp theo ROO ưu đãi) 276 2. Form B, ICO, T… C/O không ưu đãi (được cấp theo ROO không ưu đãi) 277

Bình luận

Thông tin bài viết