Chỉnh sửa đơn vị tiền tệ tờ khai xuất khẩu sau thông quan Lưu

40 0 16/07/2017 Đăng bởi : thienlamlaw 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Công ty em có 1 lô hàng xuất đi Úc, trên packing list và invoice đơn vị là AUD, nhưng trên tờ khai là USD. Trong trường hợp hàng hóa đã được thông quan và đã rời cảng, bên em có được chỉnh sửa, thay đổi đơn vị tiền tệ trên tờ khai hay không và nếu được thì cần những giấy tờ, thủ ra sao?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Cong ty CP The gioi toan cau  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Xuất khẩu, Hồ sơ HQTiêuđề:Chỉnh sửa đơn vị tiền tệ tờ khai xuất khẩu sau thông quanCâu hỏi:Kính thưa ban tư vấn, xin trả lời giúp em.Công ty em có 1 lô hàng xuất đi Úc, trên packing list và invoice đơn vị là AUD, nhưng trên tờ khai là USD. Trong trường hợp hàng hóa đã được thông quan và đãrời cảng, bên em có được chỉnh sửa, thay đổi đơn vị tiền tệ trên tờ khai hay không và nếu được thì cần những giấy tờ, thủ ra sao?Rất mong đươc giải đáp. Em xin cảm ơn.Trân trọng.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:Việc khai bổ sung tờ khai hải quan được quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu."Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan1. Các trường hợp khai bổ sung:a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồngtờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơhải quan;b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thìđược khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưngtrước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi 1 thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.Việc khai bổ sung theo quy định tại điểm b, điểm d khoản này chỉ được thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theogiấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu."Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2