Chính sách hưỡng C/O ưu đãi form JV loại hình A42 Lưu

95 0 20/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, trong tháng 12/2018 chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng từ nhật bản có co form jv,trong co đó có 1 sản phẩm số lượng 100 tấn. khi làm tủ tục nhập khẩu chúng tôi làm 2 tờ khai cho 2 loại hình , loại hình a12 & loại hình e31 đều khai báo mã miễn giảm có co form jv. nay muốn chuyển đổi mục đích sử dụng số lượng hàng của tờ khai e31sang tờ khai a42. vậy tờ khai a42 đó có được hưởng co form jv đó cho lần chuyển đổi mục đích sử dụng này không ?

Bình luận

Thông tin bài viết

chính sách hưỡng CO ưu đãiCâu hỏi: 21345:chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, trong tháng 12/2018 chúng tôi có nhậpkhẩu 1 lô hàng từ nhật bản có co form jv,trong co đó có 1 sản phẩm số lượng 100 tấn.khi làm tủ tục nhập khẩu chúng tôi làm 2 tờ khai cho 2 loại hình , loại hình a12 & loạihình e31 đều khai báo mã miễn giảm có co form jv. nay muốn chuyển đổi mục đích sửdụng số lượng hàng của tờ khai e31sang tờ khai a42. vậy tờ khai a42 đó có đượchưởng co form jv đó cho lần chuyển đổi mục đích sử dụng này không ?Ngày gửi: 21/02/2019 - Trả lời: 28/02/2019Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH TM Dịch Vụ ADLĐịa chỉ: phòng 212 số 10 nguyễn đăng đạo,phường tiền an,thành phố bắc ninh,tỉnh bắcninh - Email :giang.nguyen@adlvn.vnVướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ khoản 1, 2 Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tàichính: “Điều 17. Kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợpthay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa từ đối tượng miễn thuế, khôngchịu thuế sang đối tượng chịu thuế và đăng ký nhiều tờ khai hải quan cho một lôhàng1. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa dongười khai hải quan nộp tại thời điểm làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyểntiêu thụ nội địa từ đối tượng miễn thuế, không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế đểxem xét áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.Trường hợp người khai hải quan đã nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tạithời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu, cơ quan hải quan kiểm tra, xác định xuất xứvà đối chiếu với kết quả kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tụcnhập khẩu ban đầu để xem xét áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Người khai hảiquan phải làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa tại Chi cụcHải quan đã đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu theo quy định tại Điều 21Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tưsố 39/2018/TT-BTC. Hàng hóa phải được xác định chưa tham gia vào quá trình sảnxuất, chế biến (đảm bảo tính nguyên trạng về xuất xứ) kể từ thời điểm đăng ký tờ khaihải quan nhập khẩu ban đầu. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa còn hiệu lực tạithời điểm làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, trừ trườnghợp có quy định khác tại Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.1 2. Trường hợp tại cùng một thời điểm, người khai hải quan đăng ký nhiều tờ khai vớinhiều loại hình khác nhau tại 01 Chi cục Hải quan cho cùng một lô hàng được cấpchung một chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan kiểm tra chứngtừ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để xác định xuất xứ hàng hóa và áp dụng chứng từchứng nhận xuất xứ hàng hóa cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu.”Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng kýtờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2