Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2017 (phát hành bởi Bộ Công thương) Lưu

144 5 01/11/2018 Đăng bởi : Admin 215 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2017 cung cấp thông tin tổng quan về những kết quả đạt được trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2017; tình hình thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; công tác đàm phán, tổ chức thực hiện các cam kết theo các hiệp định thương mại tự do (FTA); việc xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại; phòng vệ thương mại.

Bình luận

Thông tin bài viết

1BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNGHÀ NỘI 2018CụC XUẤT NHập kHẩUBáo CÔNG THƯƠNGBỘ CÔNG THƯƠNG 2BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017De trang