Báo cáo quyết toán 2018 nguồn nhập A12, xuất SXXK E62 Lưu

119 0 18/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi sản xuất xuất khẩu mặt hàng bàn tủ các loại với nguồn nguyên liệu vật tư chúng tôi nhập A12, khi xuất sản phẩm E62, vậy doanh nghiệp có cần làm báo cáo quyết toán hay không, vì theo tìm hiểu Báo cáo quyết toán chỉ làm cho đối với nguyên liệu vậy tư miễn thuế nhập E31 xuất E62.

Bình luận

Thông tin bài viết

Báo cáo quyết toán 2018 nguồn nhập A12, xuất SXXK E62Câu hỏi: 21388:Chúng tôi sản xuất xuất khẩu mặt hàng bàn tủ các loại với nguồn nguyên liệu vật tưchúng tôi nhập A12, khi xuất sản phẩm E62, vậy doanh nghiệp có cần làm báo cáoquyết toán hay không, vì theo tìm hiểu Báo cáo quyết toán chỉ làm cho đối với nguyênliệu vậy tư miễn thuế nhập E31 xuất E62.Ngày gửi: 09/03/2019 - Trả lời: 12/03/2019Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần An CườngĐịa chỉ: B312bis, tổ 4, KP3, P Đông Hưng Thuận, Q12, HCM- Email : nguyenminhduy1306@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ khoản 39 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tàichính quy định:39. Điều 60 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 60. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu,hàng hóa xuất khẩu1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm DNCX) thựchiện cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động nhập kho nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu, xuất kho nguyên liệu, vật tư; nhập kho thành phẩm, xuất kho thành phẩm và cácchỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 30 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này từ hệthống quản trị sản xuất của tổ chức, cá nhân với Chi cục Hải quan nơi đã thông báocơ sở sản xuất thông qua Hệ thống. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thôngtin ngay sau khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến các chỉ tiêu thông tin quy định tạimẫu số 30 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.…2. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa thực hiện cung cấp thông tin theo quy định tạikhoản 1 Điều này với cơ quan hải quan thì định kỳ báo cáo quyết toán tình hình sửdụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan theonăm tài chính. Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kểtừ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chiatách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hảiquan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 56 Thông tư này thôngqua Hệ thống.- Căn cứ điểm 2 công văn 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quanquy định:1 2. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình kinh doanh đã nộp đầy đủ cáckhoản thuế theo quy định, sau khi sản xuất ra sản phẩm mà doanh nghiệp tìm được thịtrường xuất khẩu thì hoạt động này được xem xét hoàn thuế theo quy định tại Điều 36Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và không phải thựchiện báo cáo quyết toán; cơ quan hải quan quản lý hoạt động sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã nộp.Theo quy định trên, đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình kinh doanh(A12) đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định thì không phải thực hiện báo cáoquyết toán.Lưu ý công ty, nếu trường hợp công ty là DNCX thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩutheo loại hình A12 thuộc đối tượng miễn thuế nên không được áp dụng theo quy địnhtrên.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2